LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206051 Benediktas Viburys 1884 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva mirė kalėjime
206052 Antanina Vienažindienė 1914 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957 grįžo
206053 Vincas Vienažindis 1914 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206054 Juozas Vienažindys 1919 Zarasų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206055 Augustas Vietrinis 1894 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
206056 Edvardas Vietrinis 1922 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1955-12-23
206057 Stasys Vietrinis 1918 Zarasų suėmimas 1946 Magadano sr. 1953-01-16
206058 Jurgis Vigelis 1889 Zarasų suėmimas 1945 Komija
206059 Konstantinas Vilčinskas 1883 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
206060 Stefanija Vilimaitė 1907 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-04-18 grįžo
206061 Elžbieta Vilimienė 1860 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206062 Ona Viliūnaitė 1924 Zarasų suėmimas 1950 Mordovija 1956-08-10 grįžo
206063 Juozas Viliūnas 1916 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1956-05-07 grįžo
206064 Angelė Vilutienė 1910 Zarasų tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 grįžo
206065 Jonas Vilutis 1909 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206066 Emilija Vilutytė 1920 Zarasų suėmimas 1951 Komija
206067 Julius Vinagrodskis 1902 Zarasų suėmimas 1940 Komija
206068 Jonas Vingelis 1890 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
206069 Petras Vingelis 1925 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
206070 Emilija Vingilienė 1891 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-04-18 grįžo
206071 Jonas Vinslovas 1916 Zarasų suėmimas 1944 Komija
206072 Aleksandras Vinšteinas 1923 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1946-02-13
206073 Ivanas Višinskis 1891 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1955-10-10
206074 Regina Visokinskaitė 1930 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957-09-05 grįžo
206075 Antanas Visokinskas 1902 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206076 Augustinas Visokinskas 1939 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1956-08-25 grįžo
206077 Valentinas Visokinskas 1932 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957-09-05 grįžo
206078 Michalina Visokinskienė 1898 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė lageryje
206079 Jonas Visokinskis 1913 Zarasų suėmimas 1944 Kemerovo sr. 1956 grįžo
206080 Janina Vitaitė 1936 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957 grįžo
206081 Aleksandras Vitas 1906 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206082 Algimantas Stasys Vitas 1939 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957 grįžo
206083 Stasys Vitas 1903 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1946-06-28
206084 Marija Vitienė 1905 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957 grįžo
206085 Irena Regina Vitkauskaitė 1930 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
206086 Ignotas Vitkauskas 1930 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-23 grįžo
206087 Juozas Vitkauskas 1900 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-26 grįžo
206088 Petras Vitkauskas 1911 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva
206089 Aleksandra Vitkauskienė 1898 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-26 grįžo
206090 Juzefas Vitkovskis 1889 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1954-11-29
206091 Adolfas Vitkus 1933 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
206092 Leonardas Vitkus 1935 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
206093 Vincas Vitkus 1903 Zarasų suėmimas 1945 Irkutsko sr. 1962-09-26
206094 Janina Vitkutė 1928 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
206095 Vitonis Zarasų suėmimas Lietuva
206096 Andrius Vladarskis 1888 Zarasų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206097 Agejus Volkovas 1895 Zarasų suėmimas 1951 Lietuva 1955-01-19
206098 Jonas Volskis 1924 Zarasų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206099 Juzefas Vrublevskis 1912 Zarasų suėmimas 1944 Komija mirė lageryje
206100 Romualdas Vrublevskis 1905 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė lageryje