LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206101 Martynas Žitkevičius 1911 Kaišiadorių suėmimas 1945 Komija negrįžo
206102 Sigitas Žiugžda 1926 Marijampolės suėmimas 1944 Kemerovo sr. negrįžo
206103 Janina Žiūkaitė 1938 Prienų tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1958-02-13 negrįžo
206104 Ignas Žiūkas 1924 Kupiškio tremtis 1948 Tomsko sr. 1956-08-12 negrįžo
206105 Feliksas Žiulpa 1945 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-28 negrįžo
206106 Emilija Žiulpaitė 1943 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-28 negrįžo
206107 Agota Žiulpaitė 1925 Mažeikių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-14 negrįžo
206108 Liudvikas Žiūra 1928 Kaišiadorių tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
206109 Genovaitė Žiūraitė 1927 Kaišiadorių tremtis 1941 Altajaus kr. 1957 negrįžo
206110 Antanas Žiužnys 1919 Kėdainių suėmimas 1946 Kazachija negrįžo
206111 Mnuchė Ziv 1899 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 negrįžo
206112 Abramas Zivas 1927 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
206113 Zosė Živatkauskaitė 1931 Raseinių tremtis 1945 Komija 1958-10-10 negrįžo
206114 Juozas Živatkauskas 1934 Raseinių tremtis 1945 Komija 1960-02-25 negrįžo
206115 Kazys Živatkauskas 1927 Raseinių tremtis 1945 Komija 1960-02-25 negrįžo
206116 Petras Živatkauskas 1907 Raseinių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-11-30 negrįžo
206117 Petras Živatkauskas 1933 Raseinių tremtis 1945 Komija 1960-02-25 negrįžo
206118 Stasys Živatkauskas 1937 Raseinių tremtis 1945 Komija 1958-10-10 negrįžo
206119 Antanina Živatkauskienė 1899 Raseinių tremtis 1945 Komija 1960-02-25 negrįžo
206120 Emilija Žižienė 1924 Ukmergės suėmimas 1949 Irkutsko sr. negrįžo
206121 Liucijus Zlataravičius 1906 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. negrįžo
206122 Antanas Žmuidina 1941 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-02 negrįžo
206123 Stefa Znotinaitė 1932 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-14 negrįžo
206124 Danutė Zokaitė 1945 Šakių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-17 negrįžo
206125 Juzė Zokaitė 1922 Šakių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-17 negrįžo
206126 Stanislovas Žolpis 1894 Kauno suėmimas 1944 Lietuva negrįžo
206127 Balys Zubavičius 1893 Utenos suėmimas 1944 Lietuva negrįžo
206128 Adomas Zūbė 1918 Kretingos suėmimas 1944 Kemerovo sr. negrįžo
206129 Grigorijus Zubkovas 1916 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 negrįžo
206130 Antanas Zubras 1893 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-27 negrįžo
206131 Kostas Zubrauskas 1951 Varėnos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-04-25 negrįžo
206132 Petras Zubrauskas 1908 Varėnos suėmimas 1951 Krasnojarsko kr. 1958-04-25 negrįžo
206133 Vladas Zubrauskas 1942 Varėnos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-04-25 negrįžo
206134 Antosė Zubrauskienė 1917 Varėnos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-04-25 negrįžo
206135 Pranas Zubrys 1905 Vilniaus suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. negrįžo
206136 Vaclovas Zubys 1933 Klaipėdos tremtis 1941 Komija 1958-05-13 negrįžo
206137 Antanas Zujus 1931 Prienų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-26 negrįžo
206138 Kazys Zujus 1941 Prienų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-30 negrįžo
206139 Juozas Žukaitis 1892 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
206140 Vytautas Žukaitis 1942 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
206141 Birutė Žukaitytė 1940 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
206142 Liucija Žukaitytė 1926 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
206143 Kazimieras Žukas 1915 Švenčionių suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1946-11-26 negrįžo
206144 Mikalina Žukauskaitė 1908 Jurbarko tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-02-23 negrįžo
206145 Stasė Žukauskaitė 1925 Anykščių tremtis 1945 Permės sr. 1957-12-24 negrįžo
206146 Eleonora Žukauskaitė 1934 Biržų tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-08-31 negrįžo
206147 Janina Žukauskaitė 1942 Jurbarko tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-09 negrįžo
206148 Aleksandra Žukauskaitė 1924 Šilutės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-28 negrįžo
206149 Adolfas Žukauskas 1941 Anykščių tremtis 1945 Permės sr. 1957-12-24 negrįžo
206150 Antanas Žukauskas 1919 Raseinių suėmimas 1945 Archangelsko sr. negrįžo