LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206101 Stasys Vėžys 1933 Panevėžio suėmimas 1953 Kirovo sr. 1956-08-25 grįžo
206102 Julius Vidraitis 1914 Kelmės suėmimas 1953 Permės sr. 1956-08-22
206103 Josifas Viduta 1928 suėmimas 1953 Omsko sr. 1956-11-20 grįžo
206104 Ona Vilčinskaitė 1922 Panevėžio suėmimas 1953 Kirovo sr. 1956-07-14
206105 Alfonsas Vildžiūnas suėmimas 1953 Maskvos sr. mirė kalėjime
206106 Vladas Vilimas 1927 Šiaulių suėmimas 1953 Komija 1955-02-03
206107 Juozas Vilimavičius 1906 Biržų suėmimas 1953 Kirovo sr. 1956-10-03 grįžo
206108 Veronika Vilkauskaitė 1914 Varėnos tremtis 1953 Permės sr. 1956-11-20 grįžo
206109 Uršulė Vilkelienė 1909 Lazdijų tremtis 1953 Tiumenės sr. 1958-08-29 grįžo
206110 Vytas Vilkelis 1942 Lazdijų tremtis 1953 Tiumenės sr. 1958-08-29 grįžo
206111 Stasė Juzefa Vilkelytė 1926 Lazdijų tremtis 1953 Tiumenės sr.
206112 Jonas Vilnonis 1894 Kupiškio suėmimas 1953 Lietuva 1954-10-28
206113 Juozas Virbalis 1931 Lazdijų suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-10-07
206114 Alfonsas Virbickas 1927 suėmimas 1953 Komija
206115 Mikas Virganavičius 1929 Vilniaus tremtis 1953 Tomsko sr.
206116 Irena Ona Virkutytė 1930 Šilalės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-03-02 grįžo
206117 Algimantas Antanas Viržaitis 1935 Šakių suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-19
206118 Alfonsas Visockas 1909 Raseinių suėmimas 1953 Permės sr. 1955-10-06 grįžo
206119 Feliksas Vištartas 1930 suėmimas 1953 1957-03-01 grįžo
206120 Elena Vitkauskaitė 1915 suėmimas 1953 Lietuva
206121 Pulcherija Vitkauskaitė 1920 Radviliškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-27
206122 Petras Vitkauskas 1930 Tauragės suėmimas 1953 Kazachija 1953-12-13
206123 Rozalija Vitkauskienė 1902 Tauragės suėmimas 1953 Kazachija 1953-12-13
206124 Zigfrydas Vitkė 1935 Lazdijų suėmimas 1953 Lietuva
206125 Juzė Vitkienė 1917 Plungės suėmimas 1953 Kemerovo sr. grįžo
206126 Petras Vitunskas 1910 Alytaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-08
206127 Bronius Vituvis 1928 Šilutės suėmimas 1953 Leningrado sr. grįžo
206128 Petras Vizbaras 1911 suėmimas 1953 Lietuva mirė kalėjime
206129 Stasė Voverytė 1933 suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1960-04-15 grįžo
206130 Jonas Vydžius 1925 Panevėžio suėmimas 1953 Leningrado sr. 1956-05-31 grįžo
206131 Zenonas Vydžius 1929 Panevėžio suėmimas 1953 Leningrado sr. grįžo
206132 Antanas Vyšniauskas 1928 tremtis 1953 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
206133 Juozas Vyšniauskas 1919 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-05-21
206134 Stasys Žadeikis 1907 Kauno suėmimas 1953 Permės sr. 1955-10-17 grįžo
206135 Lionginas Zadranavičius 1928 Kaišiadorių suėmimas 1953 1953-09-21
206136 Juozas Zakaitis 1920 Jurbarko suėmimas 1953 Permės sr. 1956-07-19
206137 Kostas Zakarevičius 1916 Alytaus suėmimas 1953 Omsko sr. 1956-08-15
206138 Ona Žakelienė 1888 Kauno suėmimas 1953 Lietuva 1954-10-08
206139 Aldona Žakelytė 1930 Kauno suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-10-18 grįžo
206140 Julius Žaldokas 1927 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-07-21 grįžo
206141 Kazys Zaleckis 1930 Pakruojo suėmimas 1953 1954-09-29
206142 Veronika Zalinkevičienė 1905 Pasvalio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-10-05 grįžo
206143 Stasys Zalinkevičius 1897 Pasvalio suėmimas 1953 Lietuva mirė kalėjime
206144 Jonas Žališauskas 1904 Skuodo suėmimas 1953 Kazachija mirė lageryje
206145 Sigitas Žališkevičius 1932 Vilniaus suėmimas 1953 Krasnojarsko kr. 1956-05-16 grįžo
206146 Marytė Žąsytytė 1915 Šilalės suėmimas 1953 Lietuva 1955
206147 Stasys Žeimavičius 1910 suėmimas 1953 Irkutsko sr.
206148 Stasys Žeimavičius nužudytas 1953 Lietuva nužudytas
206149 Jonas Žemaitis 1909 suėmimas 1953 Maskvos sr.
206150 Antanas Židonis 1914 Kauno suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-12-09