LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206151 Ipolitas Zymantas 1930 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206152 Jonas Žymantas 1884 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206153 Jonas Žymantas 1885 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206154 Juozas Žymantas 1903 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206155 Juozas Žymantas 1907 suėmimas 1948 Komija 1956-05-15 negrįžo
206156 Kazys Žymantas 1918 Kelmės suėmimas 1952 Archangelsko sr. 1955-06-09
206157 Klemensas Žymantas 1922 Šilalės suėmimas 1950 Komija 1955-03-11
206158 Liudas Žymantas 1940 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206159 Petras Žymantas 1932 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206160 Povilas Žymantas 1888 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206161 Pranas Žymantas 1928 Šilalės suėmimas 1950 Komija 1955-02-27
206162 Pranas Žymantas 1893 Radviliškio suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206163 Stepas Žymantas 1914 Raseinių suėmimas 1945 Komija 1946-09-18
206164 Viktoras Žymantas 1913 Šiaulių represuotas 1941
206165 Vladas Zymantas 1932 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206166 Vladas Žymantas 1910 Kauno suėmimas 1945 Komija 1952-02-05
206167 Vytautas Žymantas 1924 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
206168 Emilija Zymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206169 Ksavera Žymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-30
206170 Olė Žymantienė Šiaulių represuotas 1941
206171 Ona Žymantienė 1901 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206172 Petronėlė Žymantienė 1898 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
206173 Pranė Žymantienė 1885 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206174 Stasė Žymantienė 1910 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206175 Zofija Žymantienė 1902 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206176 Kazimieras Zymonas 1896 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva
206177 Kazys Zymonas 1918 Šakių suėmimas 1945 Lietuva
206178 Vladė Žymontaitė 1926 Klaipėdos suėmimas 1950 Irkutsko sr. 1956-07-09 grįžo
206179 Henrikas Zynovičius 1922 suėmimas Ukraina
206180 Juzefas Zynovičius 1904 suėmimas Ukraina
206181 Tomašas Žypeckis 1900 suėmimas Saratovo sr.
206182 Ona Žyprienė 1896 Skuodo tremtis 1948 Tomsko sr. grįžo
206183 Adamas Žyromskis 1901 suėmimas Ukraina
206184 Janas Žytkovskis 1898 suėmimas Ukraina
206185 Edvardas Žytlinskis 1894 suėmimas Maskvos sr.
206186 Aviva Zyvaitė 1927 Raseinių tremtis 1941 Komija 1956 grįžo
206187 Mauša Zyvas 1896 Raseinių tremtis 1941 Komija mirė tremtyje
206188 Bronislavas Žyvica 1924 suėmimas Saratovo sr.
206189 Roza Zyvienė 1894 Raseinių tremtis 1941 Komija 1956 grįžo
206190 Juzefas Žyvoronekas 1926 suėmimas Ukraina
206191 Henrikas Žyvuška 1921 suėmimas Saratovo sr.