LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206151 Regina Žymantaitė 1945 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206152 Sofija Žymantaitė 1918 Šilutės suėmimas 1947 Lietuva mirė kalėjime
206153 Zofija Žymantaitė 1937 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206154 Aleksas Žymantas 1926 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206155 Antanas Zymantas 1888 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206156 Antanas Žymantas 1881 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206157 Augustas Žymantas 1904 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206158 Boleslovas Žymantas 1929 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206159 Česlovas Žymantas Šiaulių represuotas 1941
206160 Henrikas Žymantas Šiaulių represuotas 1941
206161 Ipolitas Zymantas 1930 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206162 Jonas Žymantas 1884 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206163 Jonas Žymantas 1885 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206164 Juozas Žymantas 1903 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206165 Juozas Žymantas 1907 suėmimas 1948 Komija 1956-05-15 negrįžo
206166 Kazys Žymantas 1918 Kelmės suėmimas 1952 Archangelsko sr. 1955-06-09
206167 Klemensas Žymantas 1922 Šilalės suėmimas 1950 Komija 1955-03-11
206168 Liudas Žymantas 1940 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206169 Petras Žymantas 1932 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206170 Povilas Žymantas 1888 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206171 Pranas Žymantas 1928 Šilalės suėmimas 1950 Komija 1955-02-27
206172 Pranas Žymantas 1893 Radviliškio suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206173 Stepas Žymantas 1914 Raseinių suėmimas 1945 Komija 1946-09-18
206174 Viktoras Žymantas 1913 Šiaulių represuotas 1941
206175 Vladas Zymantas 1932 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206176 Vladas Žymantas 1910 Kauno suėmimas 1945 Komija 1952-02-05
206177 Vytautas Žymantas 1924 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
206178 Emilija Zymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206179 Ksavera Žymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-30
206180 Olė Žymantienė Šiaulių represuotas 1941
206181 Ona Žymantienė 1901 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206182 Petronėlė Žymantienė 1898 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
206183 Pranė Žymantienė 1885 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206184 Stasė Žymantienė 1910 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206185 Zofija Žymantienė 1902 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206186 Kazimieras Zymonas 1896 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva
206187 Kazys Zymonas 1918 Šakių suėmimas 1945 Lietuva
206188 Vladė Žymontaitė 1926 Klaipėdos suėmimas 1950 Irkutsko sr. 1956-07-09 grįžo
206189 Henrikas Zynovičius 1922 suėmimas Ukraina
206190 Juzefas Zynovičius 1904 suėmimas Ukraina
206191 Tomašas Žypeckis 1900 suėmimas Saratovo sr.
206192 Ona Žyprienė 1896 Skuodo tremtis 1948 Tomsko sr. grįžo
206193 Adamas Žyromskis 1901 suėmimas Ukraina
206194 Janas Žytkovskis 1898 suėmimas Ukraina
206195 Edvardas Žytlinskis 1894 suėmimas Maskvos sr.
206196 Aviva Zyvaitė 1927 Raseinių tremtis 1941 Komija 1956 grįžo
206197 Mauša Zyvas 1896 Raseinių tremtis 1941 Komija mirė tremtyje
206198 Bronislavas Žyvica 1924 suėmimas Saratovo sr.
206199 Roza Zyvienė 1894 Raseinių tremtis 1941 Komija 1956 grįžo
206200 Juzefas Žyvoronekas 1926 suėmimas Ukraina