LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206151 Žižienė Anykščių nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
206152 Žižytė Anykščių nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
206153 Juozas Žmuidzinavičius suėmimas 1941 Komija
206154 Albinas Zolbas Rokiškio tremtis 1945 Komija mirė tremtyje
206155 Alfonsas Zolubas nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206156 Elena Zomeraitė Švenčionių represuotas 1941
206157 Francas Žorda suėmimas 1941 Kalugos sr.
206158 Julius Žostautas Kauno suėmimas 1941 Lietuva mirė kalėjime
206159 Zovienė Pasvalio tremtis 1941
206160 Juozas Zūbė Kretingos suėmimas 1944 Kemerovo sr.
206161 Jurijus Zubovas suėmimas 1941 Komija
206162 Jonas Zubrickas suėmimas 1941 Komija
206163 Silvestras Zujus Kaišiadorių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206164 Stasys Žukas Prienų nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
206165 Stefanija Žukauskaitė tremtis 1949
206166 Bronius Žukauskas nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206167 Justinas Žukauskas Šakių nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
206168 Motiejus Žukauskas suėmimas 1941 Komija grįžo
206169 Tomas Žukauskas Jurbarko nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206170 Alfonsas Žukauskas suėmimas 1941 Lietuva
206171 Aloyzas Žukauskis tremtis 1945 Komija
206172 Antanas Žukauskis Kelmės tremtis 1945 Komija
206173 Juzė Žukienė Radviliškio nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
206174 Vasilijus Žukovas suėmimas 1941 Komija
206175 Kazimieras Žungaila Raseinių suėmimas 1944 Lietuva mirė tremtyje
206176 Juozas Zunka Rokiškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206177 Viktoras Žuolys Skuodo suėmimas 1945 Karelija
206178 Zuoza Švenčionių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206179 Zigmas Zupkus Radviliškio suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
206180 Vincenta Žurauskienė Pasvalio tremtis 1945 Permės sr. 1957-11-27 grįžo
206181 Žutautienė suėmimas Lietuva
206182 Juozas Žvinakis Vilkaviškio represuotas 1941
206183 Albinas Žvirblis Marijampolės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206184 Andrius Žvirgždėnas Kauno suėmimas 1940 Baltarusija grįžo
206185 Jonas Žygutis Kaišiadorių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206186 Jonas Žygutis Kaišiadorių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206187 Žylinska Alytaus tremtis 1941 grįžo
206188 Nikodemas Žylius suėmimas 1941 Komija
206189 Česlovas Žymantas Šiaulių represuotas 1941
206190 Henrikas Žymantas Šiaulių represuotas 1941
206191 Olė Žymantienė Šiaulių represuotas 1941