LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206151 Mykolas Filipas 1922 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr.
206152 Stefanija Glemžienė 1914 Biržų suėmimas 1949 Vologdos sr. mirė lageryje
206153 Vladas Juška 1913 Širvintų suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-10-20 grįžo
206154 Danutė Bačiulytė 1931 Radviliškio suėmimas 1950 Vologdos sr. 1954-09-15 grįžo
206155 Vytautas Gasiūnas 1914 Rokiškio suėmimas 1945 Vologdos sr.
206156 Viktoras Kinderis 1925 Varėnos suėmimas 1951 Vologdos sr. 1957-12-18
206157 Vladislovas Naglis 1907 Telšių suėmimas 1949 Vologdos sr. 1955-12-17
206158 Isakas Charmacas 1917 Švenčionių suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
206159 Antanas Stakauskas 1919 Kauno suėmimas 1944 Vologdos sr. 1955-02-21
206160 Povilas Stasiūnas 1922 Švenčionių suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-03-09
206161 Ignas Sutkus 1903 Akmenės suėmimas 1946 Vologdos sr. 1953-01-01
206162 Jonas Pikšrys 1908 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr.
206163 Jonas Zatvardnickis 1923 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr.
206164 Adamas Kacas 1908 užsienyje suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
206165 Kazys Vaišvila 1915 Pasvalio suėmimas 1951 Vologdos sr. 1956-03-24
206166 Zigmas Klečkauskas 1920 Trakų suėmimas 1941 Vologdos sr.
206167 Stasys Šlekys 1924 Kauno suėmimas 1951 Vologdos sr.
206168 Kostas Liutkevičius 1902 Marijampolės suėmimas 1948 Vologdos sr. 1955-10-31
206169 Jurgis Markevičius 1910 Kauno suėmimas 1941 Vologdos sr.
206170 Stasys Petruškevičius 1894 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr.
206171 Eugenijus Danilevičius 1922 Molėtų tremtis 1941 Vologdos sr. grįžo
206172 Stanislovas Urmanavičius 1932 Alytaus suėmimas 1946 Vologdos sr. 1949-09-15 grįžo
206173 Stepas Razminas 1919 Joniškio suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-08-30
206174 Juozas Župerkas 1918 Kėdainių suėmimas 1945 Voronežo sr.
206175 Jonas Cikanavičius 1920 suėmimas 1945 Voronežo sr. 1947 grįžo
206176 Antanas Vildžiūnas 1908 Prienų suėmimas 1950 Voronežo sr. 1956-03-03 grįžo
206177 Pranė Jočienė 1912 Joniškio suėmimas 1946 Voronežo sr. 1956-03-24
206178 Jonas Knystautas 1922 Kelmės suėmimas 1945 Voronežo sr. grįžo
206179 Kazys Ivanauskas 1891 Kauno suėmimas 1950 Voronežo sr. 1954-12-11
206180 Kazimieras Jonas Kryževičius 1928 Telšių suėmimas 1952 Voronežo sr. 1957-09 grįžo
206181 Vladas Mileikis 1928 Telšių suėmimas 1951 Voronežo sr. 1956-06-19 grįžo
206182 Albinas Mikalauskas 1929 Prienų suėmimas 1953 Voronežo sr.
206183 Vladas Kolis 1914 Zarasų suėmimas 1945 Voronežo sr.
206184 Zenonas Čerbauskas 1926 suėmimas 1945 Voronežo sr. negrįžo
206185 Juozas Jovaišis 1911 Alytaus suėmimas 1945 Voronežo sr.
206186 Ksaveras Ibianskas 1895 Kauno suėmimas 1950 Voronežo sr. 1955-10-14
206187 Vytas Stasionis 1928 Alytaus suėmimas 1951 Voronežo sr. 1959
206188 Albinas Markevičius 1928 Prienų suėmimas 1951 Voronežo sr. 1957-11-27
206189 Jokūbas Kėželis 1904 Biržų suėmimas 1948 Voronežo sr. 1955-10-29 grįžo
206190 Stasys Sadauskas 1909 Kėdainių suėmimas 1945 Voronežo sr.
206191 Albertas Stakauskas 1914 Zarasų suėmimas 1945 Voronežo sr.
206192 Vladas Cibulskas 1925 suėmimas 1951 Voronežo sr. 1955-08-01