LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206151 Žylinska Alytaus tremtis 1941 grįžo
206152 Halina Žylinska 1929 Alytaus tremtis 1941 grįžo
206153 Joana Žymančienė 1906 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206154 Boleslovas Žymančius 1897 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206155 Boleslovas Žymančius 1882 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
206156 Bronius Žymančius 1948 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15
206157 Juozas Žymančius 1927 Šilutės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
206158 Kazimieras Žymančius 1934 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
206159 Pranas Žymančius 1932 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
206160 Tadas Žymančius 1939 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. grįžo
206161 Vytautas Žymančius 1935 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206162 Stasė Žymančiūtė 1925 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15
206163 Zofija Žymančiūtė 1926 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
206164 Zofija Žymančiūtė 1928 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206165 Marytė Žymančiūtė 1931 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
206166 Cicilija Žymančiūtė 1943 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206167 Aldona Žymantaitė 1928 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-30
206168 Marijona Žymantaitė 1886 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206169 Adolfina Žymantaitė 1931 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206170 Regina Žymantaitė 1945 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206171 Elena Žymantaitė 1924 tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1955-11-24 grįžo
206172 Bronė Žymantaitė 1926 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206173 Marija Žymantaitė 1922 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206174 Zofija Žymantaitė 1937 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206175 Antanas Zymantas 1888 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206176 Ipolitas Zymantas 1930 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206177 Vladas Zymantas 1932 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206178 Aleksas Žymantas 1926 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206179 Antanas Žymantas 1881 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206180 Augustas Žymantas 1904 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206181 Boleslovas Žymantas 1929 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206182 Jonas Žymantas 1884 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206183 Jonas Žymantas 1885 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206184 Juozas Žymantas 1903 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206185 Liudas Žymantas 1940 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206186 Petras Žymantas 1932 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206187 Povilas Žymantas 1888 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206188 Vytautas Žymantas 1924 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
206189 Emilija Zymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206190 Ksavera Žymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-30
206191 Ona Žymantienė 1901 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206192 Petronėlė Žymantienė 1898 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
206193 Pranė Žymantienė 1885 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206194 Stasė Žymantienė 1910 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206195 Zofija Žymantienė 1902 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206196 Ona Žyprienė 1896 Skuodo tremtis 1948 Tomsko sr. grįžo
206197 Aviva Zyvaitė 1927 Raseinių tremtis 1941 Komija 1956 grįžo
206198 Mauša Zyvas 1896 Raseinių tremtis 1941 Komija mirė tremtyje
206199 Roza Zyvienė 1894 Raseinių tremtis 1941 Komija 1956 grįžo
206200 Asta Mockaitytė 1941 Šakių tremtis 1941 Altajaus kr. 1959-06-11 grįžo