LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
201 Pranas Sunklodas 1897 Širvintų suėmimas 1953 Kursko sr. 1956-01-18
202 Stefa Sungailaitė 1922 Šilutės tremtis 1953 Tomsko sr. 1958-12-23 grįžo
203 Antanas Šumskas 1910 Anykščių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-02-09 grįžo
204 Lionginas Šukys 1916 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1961-06-08 negrįžo
205 Adolfas Šukys 1911 suėmimas 1953 Sverdlovsko sr. 1959-06-09
206 Antanas Šukevičius 1910 Prienų suėmimas 1953 Kazachija
207 Ona Sudeikytė 1931 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-20
208 Antanas Sudeikis 1900 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-20
209 Vilhelmas Subačius 1932 Vilniaus suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1954-10-23 grįžo
210 Alfonsas Stungys 1929 Širvintų suėmimas 1953 Kursko sr. 1958-07-08 grįžo
211 Pranas Stundžia 1913 Utenos suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-07
212 Jurgis Stundžia 1908 Utenos suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-05-21
213 Juozas Stukas 1892 Kupiškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-17
214 Juozas Stropus 1916 Klaipėdos suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-26
215 Rapolas Strolia 1923 Anykščių suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-29 grįžo
216 Monika Streckaitė 1934 Kelmės suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-04
217 Vytautas Povilas Stravinskas 1927 Lazdijų suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-05
218 Pranas Strakšys 1929 Klaipėdos suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1955-06-08 grįžo
219 Albinas Tomas Stoškus 1935 Raseinių suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-09-02 grįžo
220 Zenonas Stonkus 1915 Kretingos suėmimas 1953 Kirovo sr. 1955-12-09
221 Antanina Stonienė 1905 Raseinių suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1955-05-12
222 Alfonsas Stonaitis 1925 Kelmės suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-23
223 Petras Stogevičius 1904 Vilniaus suėmimas 1953 Komija 1955-08-24 grįžo
224 Petronėlė Danutė Stočkutė 1933 Skuodo suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-04-03 grįžo
225 Vaclovas Steponkus 1928 Kelmės suėmimas 1953 Totorija 1959-06-31 grįžo
226 Valentinas Steponavičius 1923 Jurbarko suėmimas 1953 Lietuva 1953-07-03 grįžo
227 Adelė Stasiūnaitė-Sekevičienė 1926 Kauno suėmimas 1953 Irkutsko sr. grįžo
228 Antanas Stasiulionis 1900 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva 1953-07-18
229 Vincas Stasiukynas 1887 Alytaus tremtis 1953 Krasnojarsko kr. 1958-04-01 grįžo
230 Juozas Stasiukynas 1933 Lazdijų suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-30
231 Algis Kajetonas Stasiukynas 1932 Lazdijų suėmimas 1953 Gruzija 1953-05-20
232 Klemensas Stasiukėnas 1924 Ignalinos suėmimas 1953 Kirovo sr. 1956-08-04 grįžo
233 Antanas Napoleonas Stasiškis 1933 Vilniaus suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1960-04-22 grįžo
234 Jonas Stankus 1923 Klaipėdos suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1957-08-30 grįžo
235 Jonas Stankus 1927 Klaipėdos tremtis 1953 Tomsko sr. 1957-04-18
236 Ilona Regina Stankevičiūtė 1933 Šakių suėmimas 1953 Kazachija 1956-05-28 grįžo
237 Gediminas Juozas Stankevičius tremtis 1953 Sverdlovsko sr. 1958-05-19 grįžo
238 Algirdas Antanas Stankaitis 1935 Raseinių suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1954-11-01 grįžo
239 Stanislavas Staniulis 1929 Vilniaus suėmimas 1953 Komija 1955-08-05
240 Kazimieras Stanionis 1906 Kėdainių suėmimas 1953 Komija 1956-06-01 grįžo
241 Česlovas Stanionis 1915 Kėdainių suėmimas 1953 Komija 1956-06-01
242 Aleksas Stanevičius 1915 Telšių suėmimas 1953 Ukraina
243 Zenonas Stanaitis 1910 Kauno suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1956-07-15
244 Karolis Stalnionis 1932 Molėtų suėmimas 1953 Chabarovsko kr. 1956-05-16
245 Algirdas Stalnionis 1932 Molėtų suėmimas 1953 Chabarovsko kr. 1956-05-14
246 Janina Stačiokaitė 1934 Marijampolės suėmimas 1953 Mordovija 1956-06-16 grįžo
247 Aloyzas Špukas 1930 Kauno suėmimas 1953 Permės sr. 1956-08-10 grįžo
248 Juozas Sperskis 1887 Panevėžio tremtis 1953 Tomsko sr. mirė tremtyje
249 Alfonsas Španceris 1919 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-02
250 Aleksandras Špakauskas 1886 tremtis 1953 Irkutsko sr. 1956-10-08