LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
251 Vladislovas Sosnovskis 1934 Vilniaus suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-11-19
252 Eva Songin-Pietrovska 1916 Šalčininkų suėmimas 1953 Krasnojarsko kr. grįžo
253 Stefanija Šokelytė 1921 Biržų suėmimas 1953 Leningrado sr.
254 Ona Šokelytė 1927 Biržų suėmimas 1953 Leningrado sr. 1955-04-11 grįžo
255 Ipolitas Šokelis 1923 Biržų suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1955-04-16 grįžo
256 Juozas Šoblinskas 1925 Mažeikių suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-07
257 Viktoras Šniuolis 1925 suėmimas 1953 Permės sr. grįžo
258 Antanas Šnioka 1912 Kauno suėmimas 1953 Komija 1956-08-06 grįžo
259 Pranas Šniepis 1908 Šilalės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-04 grįžo
260 Elena Šmitienė 1914 Kauno suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-28 grįžo
261 Stanislava Smilginaitė 1930 Kelmės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-07-18
262 Viktoras Šmigelskis 1928 Kėdainių suėmimas 1953 Kazachija 1956-07-20 grįžo
263 Leonas Smalinskas 1932 Kauno suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1956-08-04 grįžo
264 Jonas Šlušnys 1912 Kretingos suėmimas 1953 Komija 1954-10-27 grįžo
265 Albinas Alfonsas Slušnys 1926 Klaipėdos suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1955-03-15
266 Pranas Šliogeris 1928 Radviliškio suėmimas 1953 Ukraina 1956-07-10 grįžo
267 Ignas Šlimas 1922 Plungės suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-30
268 Juozapas Šliažas 1935 Raseinių suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-22
269 Bronislavas Šliachtovičius 1896 Vilniaus suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1955-07-29
270 Apolinaras Šleinius 1900 Kretingos suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-10-16
271 Kostas Slavinskas 1901 Raseinių suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1955-01-10 grįžo
272 Jonas Slavickas 1900 Prienų suėmimas 1953 Lietuva mirė kalėjime
273 Antanas Šlapšys 1907 Anykščių suėmimas 1953 Komija 1955-05-30 grįžo
274 Justinas Šlajus 1935 Šilutės suėmimas 1953 Permės sr. mirė lageryje
275 Juozas Šlajus 1931 Šilutės suėmimas 1953 Leningrado sr. 1956-05-16
276 Alfonsas Šlaitas 1918 Šiaulių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-04-19
277 Kleopas Skyrius 1924 Tauragės suėmimas 1953 Irdmurtija
278 Leonas Skurdauskas 1897 Kretingos suėmimas 1953 Lietuva 1953-12-26
279 Ona Skrickytė 1931 Jurbarko suėmimas 1953 Lietuva 1953-07-13
280 Kleopas Skrickis 1894 Jurbarko suėmimas 1953 Mordovija 1956-07-06 grįžo
281 Jonas Skirius 1917 Akmenės suėmimas 1953 Kirovo sr. 1955-09-06 grįžo
282 Justinas Skirbutas 1925 Klaipėdos suėmimas 1953 Kuibyševo sr. grįžo
283 Benediktas Skiotis 1908 Kauno suėmimas 1953 Komija 1956-07-10 grįžo
284 Stasys Skinulis 1916 Kėdainių suėmimas 1953 Irkutsko sr.
285 Vytautas Skarinka 1932 Prienų suėmimas 1953 1954-11-03 grįžo
286 Povilas Skalevičius 1933 Klaipėdos suėmimas 1953 Komija 1955-04-07 grįžo
287 Ona Skadaitė-Gindrėnienė 1928 Anykščių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-01-15 grįžo
288 Vladas Šiurka 1907 Radviliškio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-02-28
289 Petronėlė Siurblytė 1924 Telšių suėmimas 1953 Kirovo sr. grįžo
290 Bronė Šiupšinskaitė 1932 Prienų suėmimas 1953 Krasnojarsko kr. 1956-07-06
291 Stasys Šiukšta 1903 Pakruojo suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-30
292 Vincas Sirutis 1900 Telšių suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-05
293 Boleslovas Sirutis 1929 Utenos suėmimas 1953 Omsko sr. grįžo
294 Vincas Šipšinskas 1911 Alytaus suėmimas 1953 Komija 1956-06-14
295 Adelė Simonavičiūtė 1931 Jurbarko suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1955-07-06 grįžo
296 Petronėlė Šimkienė 1909 Kelmės suėmimas 1953 Lietuva
297 Antanas Siminas 1908 Šilalės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29
298 Juozas Šimėnas 1920 suėmimas 1953 Vologdos sr.
299 Juozas Simanauskas 1905 Skuodo suėmimas 1953 Gorkio sr. 1957-03-12
300 Petras Šikšnius 1930 Šilutės suėmimas 1953 Ukraina