LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205901 Bronius Buivys 1951 tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-25 grįžo
205902 Ignas Burgis 1951 Telšių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-26 grįžo
205903 Danutė Butautaitė 1951 Šiaulių tremtis 1951 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205904 Rimantas Butkus 1951 Raseinių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1960-02-25 grįžo
205905 Rimantas Čereška 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremiant
205906 Kęstutis Černiauskas 1951 Alytaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25
205907 Antanas Česnavičius 1951 Lazdijų tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-04-02
205908 Marytė Čiapaitė 1951 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-03-28 grįžo
205909 Danutė Čiapaitė 1951 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-03-28 grįžo
205910 Vaclovas Vytas Čibirka 1951 Prienų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-02-12 grįžo
205911 Mildutė Čižikaitė 1951 Alytaus tremtis 1951 Irkutsko sr. grįžo
205912 Vytautas Čižius 1951 Trakų tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-02-22 grįžo
205913 Vitalija Dackytė 1951 Radviliškio tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-04-11 grįžo
205914 Vida Damašytė 1951 Radviliškio tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-04-24 grįžo
205915 Vitalija Dambrauskaitė 1951 Panevėžio tremtis 1951 Tomsko sr. mirė tremtyje
205916 Vanda Danielytė 1951 tremtis Tomsko sr. grįžo
205917 Vytautas Danilevičius 1951 Šiaulių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1953-07-18 grįžo
205918 Hubertas Dapkus 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
205919 Aldona Dapšytė 1951 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
205920 Ona Aldona Daukšytė 1951 Varėnos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-10-19 grįžo
205921 Vidmantas Dautaras 1951 Tauragės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
205922 Genė Davalgaitė 1951 Jonavos tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-25 grįžo
205923 Onutė Deniušytė 1951 tremtis Irkutsko sr. grįžo
205924 Kristina Dogel 1951 Šalčininkų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
205925 Ona Doveikaitė 1951 Akmenės tremtis 1951 Irkutsko sr. mirė tremiant
205926 Vaclova Dromantaitė 1951 Klaipėdos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-05-05 grįžo
205927 Antanas Drūlia 1951 Kauno tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-02-06 grįžo
205928 Dalutė Dubinskaitė 1951 Klaipėdos tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1955-12-28 grįžo
205929 Grasilda Dukštaitė 1951 Šalčininkų tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-05-14 grįžo
205930 Eugenija Eglinskaitė 1951 Klaipėdos suėmimas 1952 Kazachija 1953-07-20 grįžo
205931 Alvydas Einikis 1951 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-05-16 grįžo
205932 Rita Eivaitė 1951 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-15 grįžo
205933 Regina Erciūtė 1951 Šilalės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1956-06-25 grįžo
205934 Irena Gabalytė 1951 Mažeikių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1955-06-15 grįžo
205935 Aušra Gadliauskaitė 1951 Alytaus tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-05-15 grįžo
205936 Stasė Gaivenytė 1951 Utenos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-03-22 grįžo
205937 Ina Gaižutytė 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-01-31 grįžo
205938 Rimtautė Galiauskaitė 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-09-18 grįžo
205939 Julius Gasiūnas 1951 Šiaulių tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1954-04-14 grįžo
205940 Pelagėja Gavrilova 1951 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-04-30 grįžo
205941 Rita Gebrauskaitė 1951 Alytaus tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-08-28 grįžo
205942 Ada Gečaitė 1951 Kelmės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-04-26
205943 Rimas Gedminas 1951 Kelmės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-02-05 grįžo
205944 Aleksas Gelažius 1951 Joniškio tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-04-12 grįžo
205945 Česlovas Germanavičius 1951 Širvintų suėmimas 1952 Kazachija
205946 Stasys Gervinas 1951 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-06-14 grįžo
205947 Algimantas Gimžauskas 1951 Utenos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-05-10 grįžo
205948 Eufemija Glodenytė 1951 Akmenės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-12 grįžo
205949 Petras Goštautas 1951 tremtis Irkutsko sr. grįžo
205950 Aloyzas Algirdas Grigaliūnas 1951 Kėdainių tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-12-25 grįžo