LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
151 Algis Nemanius 1951 Klaipėdos tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-01 grįžo
152 Vidmantas Jonas Nakutis 1951 Radviliškio tremtis 1951 Irkutsko sr. mirė tremiant
153 Stasė Nainytė 1951 Joniškio tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-12 grįžo
154 Rita Motuzaitė 1951 Šiaulių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-02-09 grįžo
155 Jonas Edmundas Moleikaitis 1951 Šakių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-04-15 grįžo
156 Antanas Mizeras 1951 Lazdijų tremtis 1951 Tomsko sr. mirė tremtyje
157 Angelė Miškinytė 1951 Alytaus tremtis 1951 Irkutsko sr. mirė tremtyje
158 Sigutė Pranė Misiūnaitė 1951 Pasvalio tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-14 grįžo
159 Aldona Milinavičiūtė 1951 Varėnos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-26 grįžo
160 Kęstutis Mikalauskas 1951 Kauno tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-03-28 grįžo
161 Danutė Mikalauskaitė 1951 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-09-03 grįžo
162 Irena Mikalauskaitė 1951 Radviliškio tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-26 grįžo
163 Janina Mikailionytė 1951 Alytaus tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-07-27 grįžo
164 Antanas Mika 1951 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
165 Aldona Mickevičiūtė 1951 Marijampolės tremtis 1951 Tomsko sr. mirė tremtyje
166 Zenonas Mekys 1951 Pakruojo tremtis 1951 Irkutsko sr. 1956-12-26 grįžo
167 Stasė Maželytė 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1955-01-19 grįžo
168 Nijolė Mauricaitė 1951 Šilalės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-06-24 grįžo
169 Genovaitė Mauricaitė 1951 Šilutės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-06-24 grįžo
170 Laimutė Matulevičiūtė 1951 Marijampolės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-01-19 grįžo
171 Dalia Matulaitytė 1951 Marijampolės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-11-03 grįžo
172 Vytautas Matikonis 1951 Anykščių tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-07-10 grįžo
173 Stanislavas Masiulis 1951 Vilniaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
174 Vaclava Masiukaitė 1951 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-09-03 grįžo
175 Birutė Masaitytė 1951 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremiant
176 Kazys Markauskas 1951 Jonavos tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-05-10 grįžo
177 Vytautas Makaveckas 1951 Joniškio tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-07-04 grįžo
178 Rimantas Makaravičius 1951 Varėnos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-06-27 grįžo
179 Zita Mačytė 1951 Marijampolės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-12-28 grįžo
180 Janušas Mackevičius 1951 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
181 Galina Mackevič 1951 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
182 Regina Macijauskaitė 1951 Rokiškio tremtis 1951 Tomsko sr. mirė tremtyje
183 Vidmantas Mačerauskas 1951 Utenos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-08-08 grįžo
184 Veronika Lygnugarytė 1951 Plungės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 grįžo
185 Zita Lūžaitė 1951 Rokiškio tremtis 1951 Tomsko sr. mirė tremtyje
186 Aldona Lukšaitė 1951 Mažeikių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-03-18 grįžo
187 Janas Lučinskis 1951 Vilniaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-10-12 grįžo
188 Stasė Liumaitė 1951 Joniškio tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
189 Vladas Levulis 1951 Lazdijų tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-11-16 grįžo
190 Irena Lesickaitė 1951 Radviliškio tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-11-12 grįžo
191 Marija Leonavičiūtė 1951 Marijampolės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-06-18 grįžo
192 Rimvydas Leleika 1951 suėmimas Lietuva
193 Juozas Laurinavičius 1951 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
194 Adolfina Kvedaraitė 1951 Joniškio tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-05-16 grįžo
195 Vincenta Kušlytė 1951 Raseinių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-07-12 grįžo
196 Violeta Elena Kuršaitytė 1951 Kėdainių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-04-09 grįžo
197 Birutė Kurauskaitė 1951 Šakių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-08-17 grįžo
198 Ona Kudarauskaitė 1951 Alytaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-04-07 grįžo
199 Alvydas Kučiauskas 1951 Šakių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-12 grįžo
200 Marytė Krušnauskaitė 1951 Prienų tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-02-06 grįžo