LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205751 Kazimieras Vauša 1908 Panevėžio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
205752 Alfonsa Vaušienė 1911 Panevėžio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
205753 Uršulė Važgienė 1900 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-20 negrįžo
205754 Janė Ona Važgytė 1945 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-20 negrįžo
205755 Stasė Važgytė 1931 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-03-20 negrįžo
205756 Marytė Važgytė 1940 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-20 negrįžo
205757 Elzbieta Vaznienė 1889 Biržų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 negrįžo
205758 Algis Vėbra 1929 Rokiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-15 negrįžo
205759 Jonas Veckas 1926 Pasvalio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-08 negrįžo
205760 Antanina Večkienė 1897 Varėnos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-21 negrįžo
205761 Aldona Večkytė 1933 Varėnos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 negrįžo
205762 Sigutė Večkytė 1935 Varėnos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-21 negrįžo
205763 Marė Vedeckienė 1890 Kaišiadorių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-23 negrįžo
205764 Juozas Vedrickas 1922 Kelmės suėmimas 1947 Komija 1954-12-14 negrįžo
205765 Velta Veisbergaitė 1925 Pakruojo tremtis 1941 Krasnojarsko kr. negrįžo
205766 Ona Veisbergienė 1893 Pakruojo tremtis 1941 Krasnojarsko kr. negrįžo
205767 Jonas Veitas 1900 Skuodo suėmimas 1945 Karelija negrįžo
205768 Bronė Vėlavičienė 1911 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1958-06-25 negrįžo
205769 Aleksandras Vėlavičius 1941 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1958-06-25 negrįžo
205770 Jonas Vėlavičius 1901 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1958-06-25 negrįžo
205771 Aleksas Velėnius 1905 Anykščių suėmimas 1949 Kazachija negrįžo
205772 Alfonsas Velička 1927 Klaipėdos suėmimas 1946 Komija negrįžo
205773 Petras Vėlyvis 1942 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-02-03 negrįžo
205774 Silvestras Vėlyvis 1910 Kauno suėmimas 1945 Komija 1956-09-01 negrįžo
205775 Jonas Antanas Vembrė 1906 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
205776 Elzbieta Vembrienė 1900 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
205777 Ona Venckienė 1880 Tauragės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-12-23 negrįžo
205778 Veronika Venckienė 1906 Tauragės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 negrįžo
205779 Antanas Venckūnas 1928 Lazdijų tremtis 1945 Permės sr. 1957-08-30 negrįžo
205780 Česlovas Venckus 1938 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
205781 Stasys Venckus 1913 Klaipėdos suėmimas 1945 Latvija 1956-04-26 negrįžo
205782 Stefanija Vengalytė 1940 Plungės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-03-24 negrįžo
205783 Jonas Vengras 1921 Šiaulių suėmimas 1944 Lietuva negrįžo
205784 Algimantas Venskauskas 1928 Joniškio suėmimas 1946 Primorės kr. 1956-05-14 negrįžo
205785 Gražina Venslovaitė 1936 Vilniaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1953-07-15 negrįžo
205786 Jonas Venslovas 1911 Pakruojo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-02 negrįžo
205787 Julius Verbickas 1911 suėmimas 1946 Lietuva negrįžo
205788 Juozapatas Verbliugevičius 1884 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1955-11-16 negrįžo
205789 Petras Verikas 1914 Molėtų suėmimas 1946 Magadano sr. negrįžo
205790 Mykolas Vernickas 1928 Ukmergės suėmimas 1947 Komija negrįžo
205791 Genoefa Veršalovič 1932 Šalčininkų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-28 negrįžo
205792 Jadvyga Verseckaitė 1880 Varėnos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-21 negrįžo
205793 Elena Verseckaitė 1941 Trakų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 negrįžo
205794 Bronė Verseckaitė 1932 Trakų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 negrįžo
205795 Bronius Verseckas 1921 Klaipėdos suėmimas 1945 Komija 1957-05-28 negrįžo
205796 Juozas Verseckas 1907 Trakų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. negrįžo
205797 Juozas Verseckas 1937 Trakų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-04-22 negrįžo
205798 Pranas Verseckas 1946 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 negrįžo
205799 Elena Verseckienė 1912 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 negrįžo
205800 Birutė Versekėnaitė 1930 Panevėžio tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo