LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205901 Janas Gailiušas 1900 Švenčionių suėmimas 1940 Vologdos sr. 1942-02-18
205902 Vladislavas Galdickis 1898 Švenčionių suėmimas 1939 Vologdos sr. 1942-08-08
205903 Apolinaras Galdikas 1906 Kauno suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
205904 Kazys Garbovskis 1911 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr. 1941-08-29 negrįžo
205905 Domas Garcisevičius 1902 Kauno suėmimas 1941 Vologdos sr.
205906 Vytautas Gasiūnas 1914 Rokiškio suėmimas 1945 Vologdos sr.
205907 Vladislavas Geniušas 1913 užsienyje suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
205908 Petras Genys 1918 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė lageryje
205909 Bronius Gerulaitis 1917 Kauno suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-12-02 grįžo
205910 Eduardas Gilys 1917 Jurbarko suėmimas 1946 Vologdos sr. 1951-08-23 grįžo
205911 Jeronimas Glemža 1905 Biržų suėmimas 1949 Vologdos sr. mirė lageryje
205912 Stefanija Glemžienė 1914 Biržų suėmimas 1949 Vologdos sr. mirė lageryje
205913 Jonas Grabikas 1900 suėmimas Vologdos sr.
205914 Vytautas Julius Grabliauskas 1930 Marijampolės suėmimas 1949 Vologdos sr. 1954-11-20 grįžo
205915 Vytautas Graužinis 1921 Biržų suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-10-14
205916 Vytautas Graužinis 1921 Biržų suėmimas 1945 Vologdos sr. 1955-10-14
205917 Kazimieras Gražulis 1906 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė lageryje
205918 Martynas Griesius 1913 Kaišiadorių suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-06-02
205919 Mamertas Grigaitis 1916 Radviliškio suėmimas 1951 Vologdos sr. grįžo
205920 Jonas Grinevičius 1915 Lazdijų suėmimas 1949 Vologdos sr. 1956-07-12 grįžo
205921 Klemensas Grinkevičius 1911 Vilniaus suėmimas 1940 Vologdos sr. 1941-09-07 negrįžo
205922 Zofija Gudaitytė 1929 Jurbarko suėmimas 1951 Vologdos sr. grįžo
205923 Juozas Gudukas 1924 Varėnos suėmimas 1946 Vologdos sr.
205924 Vincas Guobys 1901 Utenos suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-10-14
205925 Raisa Gutmanienė 1923 Vilniaus suėmimas 1951 Vologdos sr. 1954-02-25
205926 Jonas Intas 1914 Mažeikių suėmimas 1945 Vologdos sr.
205927 Sergejus Ivanovas 1920 Utenos suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-01-17 grįžo
205928 Bronislavas Ivaškevičius 1908 Vilniaus suėmimas 1940 Vologdos sr. 1941-09-06 negrįžo
205929 Albinas Jachimovičius 1904 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr.
205930 Stasys Janeliūnas 1917 Kauno suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-10-21 grįžo
205931 Stasys Jankus 1913 Šiaulių suėmimas 1940 Vologdos sr. mirė lageryje
205932 Bronius Jarašūnas 1916 Panevėžio suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-10-19
205933 Vladas Jokubauskas 1900 Telšių suėmimas 1946 Vologdos sr. 1958-08-17 grįžo
205934 Adolfina Jonušaitė 1929 Radviliškio suėmimas 1950 Vologdos sr. 1954-09-15 grįžo
205935 Alfonsas Juodvalkis 1915 Švenčionių suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
205936 Kazys Juozaponis 1902 Anykščių suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
205937 Juozas Jurėnas 1907 Švenčionių suėmimas 1940 Vologdos sr.
205938 Juozas Jurkšas 1911 Kauno suėmimas 1950 Vologdos sr.
205939 Antanas Juška 1925 Kauno suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-12-20 grįžo
205940 Vladas Juška 1913 Širvintų suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-10-20 grįžo
205941 Vladas Kabašinskas 1923 Kauno suėmimas 1950 Vologdos sr.
205942 Adamas Kacas 1908 užsienyje suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
205943 Juozas Kairaitis 1914 Marijampolės suėmimas 1949 Vologdos sr. 1956-07-12 grįžo
205944 Jonas Kairys 1907 Rokiškio suėmimas 1946 Vologdos sr.
205945 Jurgis Kajėnas 1921 Ignalinos suėmimas 1941 Vologdos sr.
205946 Serapinas Kajėnas 1920 Ignalinos suėmimas 1941 Vologdos sr.
205947 Davidas Kalanskis 1907 Vilniaus tremtis 1941 Vologdos sr.
205948 Davidas Kamenmanas 1911 Širvintų suėmimas 1940 Vologdos sr. 1956-03-10
205949 Pranciškus Kandzerskas 1906 Panevėžio suėmimas 1941 Vologdos sr. 1955-10-21
205950 Jonas Kankalis 1908 Šiaulių suėmimas 1951 Vologdos sr. 1956-08-25 grįžo