LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
251 Vladas Kabašinskas 1923 Kauno suėmimas 1950 Vologdos sr.
252 Vladas Juška 1913 Širvintų suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-10-20 grįžo
253 Antanas Juška 1925 Kauno suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-12-20 grįžo
254 Juozas Jurkšas 1911 Kauno suėmimas 1950 Vologdos sr.
255 Juozas Jurėnas 1907 Švenčionių suėmimas 1940 Vologdos sr.
256 Kazys Juozaponis 1902 Anykščių suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
257 Alfonsas Juodvalkis 1915 Švenčionių suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
258 Adolfina Jonušaitė 1929 Radviliškio suėmimas 1950 Vologdos sr. 1954-09-15 grįžo
259 Vladas Jokubauskas 1900 Telšių suėmimas 1946 Vologdos sr. 1958-08-17 grįžo
260 Bronius Jarašūnas 1916 Panevėžio suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-10-19
261 Stasys Jankus 1913 Šiaulių suėmimas 1940 Vologdos sr. mirė lageryje
262 Stasys Janeliūnas 1917 Kauno suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-10-21 grįžo
263 Albinas Jachimovičius 1904 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr.
264 Bronislavas Ivaškevičius 1908 Vilniaus suėmimas 1940 Vologdos sr. 1941-09-06 negrįžo
265 Sergejus Ivanovas 1920 Utenos suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-01-17 grįžo
266 Jonas Intas 1914 Mažeikių suėmimas 1945 Vologdos sr.
267 Raisa Gutmanienė 1923 Vilniaus suėmimas 1951 Vologdos sr. 1954-02-25
268 Vincas Guobys 1901 Utenos suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-10-14
269 Juozas Gudukas 1924 Varėnos suėmimas 1946 Vologdos sr.
270 Zofija Gudaitytė 1929 Jurbarko suėmimas 1951 Vologdos sr. grįžo
271 Klemensas Grinkevičius 1911 Vilniaus suėmimas 1940 Vologdos sr. 1941-09-07 negrįžo
272 Jonas Grinevičius 1915 Lazdijų suėmimas 1949 Vologdos sr. 1956-07-12 grįžo
273 Mamertas Grigaitis 1916 Radviliškio suėmimas 1951 Vologdos sr. grįžo
274 Martynas Griesius 1913 Kaišiadorių suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-06-02
275 Kazimieras Gražulis 1906 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė lageryje
276 Vytautas Graužinis 1921 Biržų suėmimas 1945 Vologdos sr. 1955-10-14
277 Vytautas Graužinis 1921 Biržų suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-10-14
278 Vytautas Julius Grabliauskas 1930 Marijampolės suėmimas 1949 Vologdos sr. 1954-11-20 grįžo
279 Jonas Grabikas 1900 suėmimas Vologdos sr.
280 Stefanija Glemžienė 1914 Biržų suėmimas 1949 Vologdos sr. mirė lageryje
281 Jeronimas Glemža 1905 Biržų suėmimas 1949 Vologdos sr. mirė lageryje
282 Eduardas Gilys 1917 Jurbarko suėmimas 1946 Vologdos sr. 1951-08-23 grįžo
283 Bronius Gerulaitis 1917 Kauno suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-12-02 grįžo
284 Petras Genys 1918 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė lageryje
285 Vladislavas Geniušas 1913 užsienyje suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
286 Vytautas Gasiūnas 1914 Rokiškio suėmimas 1945 Vologdos sr.
287 Domas Garcisevičius 1902 Kauno suėmimas 1941 Vologdos sr.
288 Kazys Garbovskis 1911 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr. 1941-08-29 negrįžo
289 Apolinaras Galdikas 1906 Kauno suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
290 Vladislavas Galdickis 1898 Švenčionių suėmimas 1939 Vologdos sr. 1942-08-08
291 Janas Gailiušas 1900 Švenčionių suėmimas 1940 Vologdos sr. 1942-02-18
292 Viktoras Gabrilavičius 1911 Rokiškio suėmimas 1950 Vologdos sr. mirė lageryje
293 Leiba Fišas 1887 Kauno suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
294 Mykolas Filipas 1922 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr.
295 Potapas Felistovas 1902 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr.
296 Antanas Etneris 1906 Kauno suėmimas 1945 Vologdos sr. 1955-10-19
297 Viktoras Endriukaitis 1923 Raseinių suėmimas 1949 Vologdos sr. 1956-10-01 grįžo
298 Pranas Dzimidas 1920 Kelmės suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-08-11
299 Jurgis Drutys 1914 Lazdijų suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-11-20
300 Jonas Dovydaitis 1902 Joniškio suėmimas 1946 Vologdos sr.