LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
451 Vladas Babičius 1916 suėmimas 1945 Lietuva 1945-11-21
452 Piotras Babilecas 1907 suėmimas Komija 1954-02-24
453 Stasys Babilius 1902 suėmimas 1945 Komija 1958-03-25
454 Juozas Babinas 1907 suėmimas 1945 Komija
455 Jonas Babkauskas 1911 suėmimas 1945 Lietuva
456 Stasys Babraitis 1913 suėmimas 1953 Gorkio sr. 1957-12-28
457 Jurgis Babravičius 1901 nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
458 Simonas Baburinas suėmimas Ukraina
459 Petras Bačelis 1906 suėmimas 1945 Lietuva
460 Ona Bačėnienė 1922 suėmimas Komija
461 Saliamonas Bacevičius nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
462 Borisas Bacharas 1910 suėmimas Ukraina
463 Jonas Bačianskas 1914 suėmimas Baškirija grįžo
464 Kazys Bačianskas 1924 suėmimas 1952 Totorija
465 Stepas Bačiliūnas 1913 nužudytas 1949 Lietuva nužudytas
466 Kazimiras Bačiulis 1926 suėmimas Ukraina
467 Juozas Bačkaitis 1912 nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
468 A. Bačkauskaitė 1943 tremtis 1945 Komija mirė tremtyje
469 Genė Bačkauskienė tremtis 1945 Komija mirė tremtyje
470 Jonas Bačkulis 1915 nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
471 Aleksandras Bačulis 1907 suėmimas Saratovo sr. 1948-02-03
472 Petras Badzilavičius 1925 suėmimas Saratovo sr.
473 Antanas Bagaslauskas 1919 suėmimas 1950 Lietuva mirė kalėjime
474 Michalas Bagdanovičius 1898 suėmimas Saratovo sr.
475 Adelė Bagdonaitė 1935 tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-05-27 grįžo
476 Algirdas Bagdonas 1925 suėmimas 1950 Riazanės sr. 1956-07-23 grįžo
477 Antanas Bagdonas 1939 tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-09 grįžo
478 Bronius Bagdonas 1917 nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
479 Jonas Bagdonas 1923 suėmimas 1951 Komija 1958-03-03
480 Julijonas Bagdonas 1889 suėmimas 1953 Kursko sr. 1955-08-12 grįžo
481 Jurgis Bagdonas 1898 tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-09 grįžo
482 Kazys Bagdonas 1924 suėmimas 1945 Komija
483 Petras Bagdonas 1925 suėmimas 1950 1956-03-29
484 Petras Bagdonas 1918 suėmimas 1943 mirė lageryje
485 Pranas Bagdonas 1929 suėmimas 1950 Lietuva mirė kalėjime
486 Pranas Bagdonas 1906 suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1956-05-04
487 Stasys Bagdonas 1914 suėmimas 1945 Irkutsko sr. 1953-01-21 grįžo
488 Ona Bagdonavičienė 1920 tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-17 grįžo
489 Jonas Bagdonavičius suėmimas 1947 Lietuva
490 Vytautas Bagdonavičius 1923 suėmimas 1940 Leningrado sr. mirė kalėjime
491 Antanina Bagdonienė 1900 tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-09 grįžo
492 Juzefas Bagdziulis 1898 suėmimas Maskvos sr.
493 Antonas Bagdziunas 1908 suėmimas Maskvos sr.
494 Boleslavas Bagdziunas 1924 suėmimas Maskvos sr.
495 Bronislavas Bagdziunas suėmimas Ukraina
496 Juzefas Bagdziunas 1917 suėmimas Maskvos sr.
497 Kazė Baginskaitė suėmimas 1941 Lietuva
498 Pranas Bagočius 1924 suėmimas 1949 Gorkio sr. 1953-04 grįžo
499 Aleksandras Bagonas 1945 tremtis Permės sr. mirė tremtyje
500 Antanas Bagonas 1920 suėmimas 1945 Permės sr. 1946-07-04 grįžo