LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
101 Stanislavas Vrublevskis 1902 Zarasų suėmimas 1945 Komija
102 Romualdas Vrublevskis 1905 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
103 Juzefas Vrublevskis 1912 Zarasų suėmimas 1944 Komija mirė lageryje
104 Jonas Volskis 1924 Zarasų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
105 Agejus Volkovas 1895 Zarasų suėmimas 1951 Lietuva 1955-01-19
106 Andrius Vladarskis 1888 Zarasų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
107 Vitonis Zarasų suėmimas Lietuva
108 Janina Vitkutė 1928 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
109 Vincas Vitkus 1903 Zarasų suėmimas 1945 Irkutsko sr. 1962-09-26
110 Leonardas Vitkus 1935 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
111 Adolfas Vitkus 1933 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
112 Juzefas Vitkovskis 1889 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1954-11-29
113 Aleksandra Vitkauskienė 1898 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-26 grįžo
114 Petras Vitkauskas 1911 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva
115 Juozas Vitkauskas 1900 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-26 grįžo
116 Ignotas Vitkauskas 1930 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-23 grįžo
117 Irena Regina Vitkauskaitė 1930 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-23 grįžo
118 Marija Vitienė 1905 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957 grįžo
119 Stasys Vitas 1903 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1946-06-28
120 Algimantas Stasys Vitas 1939 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957 grįžo
121 Aleksandras Vitas 1906 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
122 Janina Vitaitė 1936 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957 grįžo
123 Jonas Visokinskis 1913 Zarasų suėmimas 1944 Kemerovo sr. 1956 grįžo
124 Michalina Visokinskienė 1898 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė lageryje
125 Valentinas Visokinskas 1932 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957-09-05 grįžo
126 Augustinas Visokinskas 1939 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1956-08-25 grįžo
127 Antanas Visokinskas 1902 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
128 Regina Visokinskaitė 1930 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957-09-05 grįžo
129 Ivanas Višinskis 1891 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1955-10-10
130 Aleksandras Vinšteinas 1923 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1946-02-13
131 Jonas Vinslovas 1916 Zarasų suėmimas 1944 Komija
132 Emilija Vingilienė 1891 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-04-18 grįžo
133 Petras Vingelis 1925 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
134 Jonas Vingelis 1890 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
135 Julius Vinagrodskis 1902 Zarasų suėmimas 1940 Komija
136 Emilija Vilutytė 1920 Zarasų suėmimas 1951 Komija
137 Jonas Vilutis 1909 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
138 Angelė Vilutienė 1910 Zarasų tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 grįžo
139 Juozas Viliūnas 1916 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1956-05-07 grįžo
140 Ona Viliūnaitė 1924 Zarasų suėmimas 1950 Mordovija 1956-08-10 grįžo
141 Elžbieta Vilimienė 1860 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
142 Stefanija Vilimaitė 1907 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-04-18 grįžo
143 Konstantinas Vilčinskas 1883 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
144 Jurgis Vigelis 1889 Zarasų suėmimas 1945 Komija
145 Stasys Vietrinis 1918 Zarasų suėmimas 1946 Magadano sr. 1953-01-16
146 Edvardas Vietrinis 1922 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1955-12-23
147 Augustas Vietrinis 1894 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
148 Juozas Vienažindys 1919 Zarasų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
149 Vincas Vienažindis 1914 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
150 Antanina Vienažindienė 1914 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957 grįžo