LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
201 Juozas Vasiliauskas 1880 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
202 Jonas Vasiliauskas 1910 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1958-07-05 grįžo
203 Eugenijus Vasiliauskas 1931 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. negrįžo
204 Bronislovas Vasiliauskas 1936 Zarasų tremtis 1945 Permės sr.
205 Aleksandras Kęstutis Vasiliauskas 1920 Zarasų suėmimas 1946 Magadano sr. 1954-04-12 grįžo
206 Regina Vasiliauskaitė 1933 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. negrįžo
207 Vytautė Vasiliauskaitė 1931 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 grįžo
208 Stefanija Vasiliauskaitė 1928 Zarasų tremtis 1947 Permės sr. 1957-05-23 grįžo
209 Paulina Vasiliauskaitė 1915 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1958 grįžo
210 Eugenija Vasiliauskaitė 1945 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. grįžo
211 Elžbieta Vasiliauskaitė 1911 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1957-05-23 grįžo
212 Aldona Ona Vasiliauskaitė 1928 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-09 grįžo
213 Ona Vasalauskienė 1896 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-18 grįžo
214 Antanas Vasalauskas 1943 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-18 grįžo
215 Genovaitė Vasalauskaitė 1937 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-18 grįžo
216 Veronika Varnienė 1919 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-01-13 grįžo
217 Stasys Varnas 1918 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1956-05-21
218 Gražvydas Juozas Varnas 1940 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-01-13 grįžo
219 Janina Varnaitė 1941 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-01-13 grįžo
220 Veronika Varatinskienė 1889 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-13 grįžo
221 Jadvyga Varatinskaitė 1933 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-13 grįžo
222 Genė Varatinskaitė 1920 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-13 grįžo
223 Alfonsas Vapšys 1925 Zarasų suėmimas 1953 Ukraina 1968-04-22 grįžo
224 Izidorius Vapsva 1904 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1956-01-25 grįžo
225 Marija Vanaginskienė 1903 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-12-12 grįžo
226 Valerjanas Valuta 1921 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1946-06-03
227 Daina Valskytė 1945 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-06 grįžo
228 Ona Valskytė 1920 Zarasų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1958-07-06 grįžo
229 Stanislovas Valskys 1924 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1952-01-12
230 Juozas Valskys 1886 Zarasų suėmimas 1946 Mordovija mirė tremtyje
231 Danutė Valiulytė 1951 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
232 Banguolė Julė Valiulytė 1946 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
233 Vytautas Valiulis 1949 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
234 Jurgis Valiulis 1907 Zarasų suėmimas 1944 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
235 Ignas Valiulis 1903 Zarasų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
236 Aloyzas Valiulis 1947 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
237 Valė Valiulienė 1914 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
238 Kazys Valiukevičius 1890 Zarasų suėmimas 1949 Mordovija 1956-08-02
239 Petras Valentinavičius 1923 Zarasų suėmimas 1944 Ukraina grįžo
240 Juozas Valavičius 1886 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-03-12
241 Jadvyga Valainytė 1922 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
242 Vilė Valainytė 1924 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
243 Marytė Valainytė 1929 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
244 Janė Valainytė Zarasų tremtis 1941
245 Vytautas Valainis Zarasų tremtis 1941
246 Tomas Valainis 1885 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
247 Jonas Valainis 1927 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
248 Edmundas Valainis 1939 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-14 grįžo
249 Balys Valainis Zarasų tremtis 1941
250 Antanas Valainis Zarasų tremtis 1941