LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
351 Chavronija Usačiova 1933 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-03-10 negrįžo
352 Liucija Urvinytė 1941 Zarasų suėmimas 1946 Gorkio sr.
353 Stasė Urvinytė 1944 Zarasų suėmimas 1946 Gorkio sr. mirė tremtyje
354 Povilas Urvinis 1895 Zarasų suėmimas 1941 Komija grįžo
355 Povilas Urvinis 1898 Zarasų suėmimas 1945 Komija
356 Teklė Urvinienė 1921 Zarasų suėmimas 1946 Gorkio sr. 1951-01 grįžo
357 Vytautas Urnevičius 1929 Zarasų suėmimas 1946 Kazachija 1955-01-08
358 Karolina Urbonienė 1860 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė kalėjime
359 Julija Urbonienė 1919 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 negrįžo
360 Stasys Urbonas 1913 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1964-07-03 negrįžo
361 Petras Urbonas 1926 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
362 Petras Urbonas 1901 Zarasų suėmimas 1945 Mordovija mirė tremtyje
363 Jonas Urbonas 1931 Zarasų tremtis 1945 Permės sr.
364 Bronius Urbonas 1907 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-13 grįžo
365 Algirdas Urbonas 1924 Zarasų suėmimas 1948 Komija grįžo
366 Veronika Urbonaitė 1909 Zarasų suėmimas 1945 Čeliabinsko sr. mirė lageryje
367 Genė Urbonaitė 1944 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 grįžo
368 Danutė Urbonaitė 1935 Zarasų tremtis 1945 Permės sr.
369 Adelė Urbonaitė 1906 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-13 grįžo
370 Julija Urbanienė 1910 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-29 grįžo
371 Urbanienė Zarasų represuotas 1941
372 Valentinas Urbanas 1929 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-29 grįžo
373 Povilas Urbanas 1931 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-29 grįžo
374 Adolfas Urbanas 1936 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-29 grįžo
375 Vincas Urbanas 1925 Zarasų suėmimas 1944 Komija grįžo
376 Stasys Urbanas 1922 Zarasų suėmimas 1944 Komija mirė tremtyje
377 Stasys Urbanas 1921 Zarasų suėmimas 1944 Archangelsko sr. grįžo
378 Marcelis Urbanas 1884 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė tremiant
379 Jonas Urbanas 1895 Zarasų suėmimas 1945 Komija
380 Balys Urbanas 1891 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
381 Algirdas Urbanas 1924 Zarasų suėmimas 1946 Komija grįžo
382 Vytautė Kristina Urbanaitė 1939 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-29 grįžo
383 Zofija Umbrasienė 1901 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
384 Petras Umbrasas 1934 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
385 Petras Umbrasas 1901 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
386 Nikodemas Umbrasas 1893 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
387 Juozas Umbrasas 1930 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
388 Edvardas Umbrasas 1911 Zarasų suėmimas 1946 Kazachija 1954-10-29
389 Bronius Umbrasas 1939 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
390 Antanas Umbrasas 1937 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
391 Bronius Ūdras 1905 Zarasų suėmimas 1947 Tiumenės sr. 1956-05-08 grįžo
392 Irena Uborevičiūtė 1943 Zarasų tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-05-14
393 Laima Ubonytė 1945 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-15 grįžo
394 Romualdas Ubonis 1942 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-15 grįžo
395 Uršulė Ubonienė 1875 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
396 Liuda Ubonienė 1914 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-15 grįžo
397 Julija Ubeikienė 1906 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. grįžo
398 Marija Tverjanavičiūtė 1916 Zarasų represuotas 1941
399 Janas Tvardovskis 1911 Zarasų suėmimas 1945 Primorės kr.
400 Vaclovas Tvardauskas 1906 Zarasų suėmimas 1944 Irkutsko sr. 1956-04-10