LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
401 Janas Tuzikas 1890 Zarasų suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1947-06-24
402 Aldona Tureikytė 1946 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-29 grįžo
403 Elena Tureikytė 1893 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-01
404 Danutė Tureikytė 1943 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-29 grįžo
405 Pranas Tureikis 1908 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-29 grįžo
406 Jonas Tureikis 1885 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-04-05 grįžo
407 Aleksas Tureikis 1904 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-01
408 Zofija Tureikienė 1911 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-29 grįžo
409 Adelė Tureikienė 1890 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-04-05 grįžo
410 Gražina Zofija Tumonytė 1939 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-03 grįžo
411 Ramutė Tumonytė 1938 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-03 grįžo
412 Kazimieras Tumonis 1883 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
413 Zofija Tumonienė 1903 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-03 grįžo
414 Petronėlė Tumėnienė 1903 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-06-26
415 Ona Tumėnienė 1890 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-07 negrįžo
416 Julija Tumėnienė 1881 Zarasų tremtis 1945 Permės sr.
417 Kazys Tumėnas 1890 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
418 Kazys Tumėnas 1920 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva mirė kalėjime
419 Juozas Tumėnas 1885 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
420 Alfonsas Tumėnas 1926 Zarasų suėmimas 1945 Komija
421 Stefanija Truskauskienė 1907 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
422 Pranas Truskauskas 1940 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
423 Jonas Truskauskas 1900 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
424 Henrikas Truskauskas 1931 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
425 Dionizas Truskauskas 1934 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
426 Marija Truskauskaitė 1926 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-14
427 Leokadija Truskauskaitė 1930 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-14
428 Kazė Truskauskaitė 1938 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
429 Petras Trumpa 1924 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
430 Cecilija Trukleckienė 1895 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957-08-08
431 Liudvikas Trukleckas 1930 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957-08-08 negrįžo
432 Juozas Trukleckas 1896 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė kalėjime
433 Jonas Trukleckas 1931 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1957-08-08 negrįžo
434 Stasė Trukleckaitė 1925 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė tremtyje
435 Emilija Trukleckaitė 1922 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė tremtyje
436 Stanislavas Trokas 1875 Zarasų represuotas 1941
437 Jonas Triponis 1903 Zarasų suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
438 Adelė Triponienė 1905 Zarasų represuotas 1941
439 Kazimieras Trinkūnas 1925 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
440 Juozas Trinkūnas 1921 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
441 Petras Trembelis 1901 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1952-02-21
442 Antanas Trembelis 1904 Zarasų suėmimas 1944 Kazachija 1956-05-25 grįžo
443 Valerija Tomkevičiūtė 1931 Zarasų represuotas 1941
444 Elena Tomkevičiūtė 1933 Zarasų represuotas 1941
445 Jokūbas Tomkevičius 1900 Zarasų represuotas 1941
446 Elena Tomkevičienė 1907 Zarasų represuotas 1941
447 Petras Terekas 1923 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1956-05-29
448 Juozas Terekas 1903 Zarasų suėmimas 1950 Lietuva 1956-07-28 negrįžo
449 Emilija Telyčėnienė 1865 Zarasų tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
450 Jonas Tauklys 1901 Zarasų suėmimas 1941 Sverdlovsko sr. mirė lageryje