LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
151 Emilija Žvirgždienė 1903 Joniškio tremtis 1941 Komija nukankintas Rainiuose
152 Julija Žvirgždienė 1895 Plungės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-27 grįžo
153 Stasė Žvirgždaitė 1932 Plungės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-27 grįžo
154 Valerija Žvirblytė 1934 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-01 grįžo
155 Adelė Žvirblytė 1929 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
156 Filomena Žvirblytė 1935 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-08 grįžo
157 Reda Žvirblytė 1947 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-25 grįžo
158 Elena Žvirblytė 1930 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-24 grįžo
159 Eugenija Danutė Žvirblytė 1932 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-25 grįžo
160 Ona Žvirblytė 1936 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-25 grįžo
161 Stasė Žvirblytė 1941 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-01-20 grįžo
162 Valerija Žvirblytė 1913 Utenos tremtis 1945
163 Romalda Žvirblytė 1944 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr.
164 Filomena Žvirblytė 1927 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
165 Birutė Žvirblytė 1943 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
166 Aušra Benedikta Žvirblytė 1944 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 negrįžo
167 Aldona Viktorija Žvirblytė 1936 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
168 Vytautas Antanas Žvirblis 1930 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-25 grįžo
169 Vytautas Žvirblis 1908 Anykščių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-12-14 grįžo
170 Vytautas Žvirblis 1929 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-12 grįžo
171 Vladas Žvirblis 1931 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-12 grįžo
172 Vitalijus Žvirblis 1947 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1957-11-29
173 Vincas Žvirblis 1875 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
174 Vaclovas Žvirblis 1935 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
175 Stanislovas Žvirblis 1920 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-07-27 grįžo
176 Povilas Žvirblis 1945 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
177 Petras Žvirblis 1938 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
178 Petras Žvirblis 1896 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
179 Mykolas Žvirblis 1907 Anykščių tremtis 1951 Tomsko sr.
180 Matas Žvirblis 1897 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-25 grįžo
181 Leonas Žvirblis 1932 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
182 Jurgis Žvirblis 1874 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
183 Juozas Žvirblis 1944 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-01-20 grįžo
184 Juozas Žvirblis 1900 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-25 grįžo
185 Juozapas Žvirblis 1934 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1954-09-23 grįžo
186 Jonas Žvirblis 1937 Anykščių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
187 Jonas Žvirblis 1934 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-03-26
188 Ignasius Žvirblis 1874 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
189 Bronius Žvirblis 1924 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 negrįžo
190 Bronius Žvirblis 1945 Biržų tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-03-21 grįžo
191 Bronislovas Žvirblis 1932 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
192 Antanas Žvirblis 1942 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 negrįžo
193 Antanas Žvirblis 1872 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. mirė tremtyje
194 Algirdas Žvirblis 1938 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 grįžo
195 Algimantas Povilas Žvirblis 1937 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-25 grįžo
196 Algimantas Juozas Žvirblis 1935 Anykščių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-12-14 grįžo
197 Aleksas Žvirblis 1900 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-01-20 grįžo
198 Albinas Žvirblis 1918 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 grįžo
199 Stefanija Žvirblienė 1921 Biržų tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-03-21 grįžo
200 Veronika Žvirblienė 1909 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo