LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
551 Aleksejus Alenas suėmimas 1941 Kalugos sr.
552 Juozas Alenčikas 1920 Panevėžio suėmimas 1944 Komija
553 Stanislavas Alencinovičius 1903 suėmimas Maskvos sr.
554 Francišekas Alencinovičius 1900 suėmimas Saratovo sr.
555 Frnacišekas Alenkovičius 1922 suėmimas Ukraina
556 Alfonsas Alenskas 1918 suėmimas 1946 grįžo
557 Aldona Alentaitė Trakų represuotas 1941
558 Vida Alentaitė Trakų represuotas 1941
559 Antanas Alentas 1901 Trakų represuotas 1941
560 Stasė Alentienė Trakų represuotas 1941
561 Kazimiras Aleševičius 1923 suėmimas 1944 Ukraina
562 Stanislavas Aleševičius 1910 suėmimas Saratovo sr.
563 Domas Aleška 1897 Marijampolės suėmimas 1949 Irkutsko sr.
564 Aleksandras Aleškevičius 1908 užsienyje suėmimas 1940 Lietuva
565 Alfonsas Aleškevičius 1926 Alytaus suėmimas 1945 Komija
566 Antonas Aleškevičius 1911 Švenčionių suėmimas 1940 Archangelsko sr.
567 Bronius Aleškevičius 1925 Alytaus suėmimas 1945 Lietuva
568 Jonas Aleškevičius 1912 Alytaus suėmimas 1945 Lietuva
569 Marytė Aleškevičiūtė 1929 Alytaus tremtis 1945 Permės sr.
570 Juozas Alginis 1913 Klaipėdos represuotas 1941
571 Alibekas Alibekovas 1885 Vilniaus suėmimas 1940 Lietuva
572 Monika Aliesienė 1901 tremtis 1941
573 Pranė Aliesienė 1874 tremtis 1941
574 Antanas Aliesius 1934 tremtis 1941
575 Pranas Aliesius 1902 suėmimas 1941
576 Vladas Aliesius 1936 tremtis 1941
577 Ona Aliesiūtė 1938 tremtis 1941
578 Petrė Alijošienė 1919 Raseinių suėmimas 1946 Lietuva
579 Remigijus Alijošius 1941 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
580 Antanas Alimas 1918 Plungės suėmimas 1947 Chabarovsko kr. negrįžo
581 Julius Alimas 1945 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
582 Justinas Alinas 1908 suėmimas Saratovo sr.
583 Česlavas Alinovičius 1921 Vilniaus suėmimas Saratovo sr.
584 Jonas Alinskas 1914 Klaipėdos suėmimas 1946 Lietuva
585 Albinas Alionis 1915 Kaišiadorių suėmimas 1950 Magadano sr.
586 Jonas Alionis 1904 suėmimas 1944 Komija
587 Kazys Alionis 1927 Kaišiadorių suėmimas 1945 Komija grįžo
588 Petras Alionis 1907 Kaišiadorių suėmimas 1946 Sverdlovsko sr.
589 Pranas Alionis 1926 Kaišiadorių suėmimas 1945 Lietuva
590 Romualdas Alionis 1916 Kaišiadorių suėmimas 1945 Komija
591 Vincas Alionis 1910 Kaišiadorių suėmimas 1945 Komija
592 Algirdas Ališanka 1933 Utenos tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
593 Vytautas Ališanka 1930 Utenos tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
594 Bronė Ališankaitė 1927 Utenos tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
595 Birutė Ališankaitė 1937 Utenos tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
596 Valerija Ališankienė 1904 Utenos tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
597 Antosė Ališauskaitė 1908 Marijampolės suėmimas 1947 Krasnojarsko kr. grįžo
598 Liuda Ališauskaitė 1934 Alytaus represuotas 1941
599 Marcelė Ališauskaitė 1934 Skuodo tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
600 Danguolė Ališauskaitė 1945 Rokiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo