LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
551 Juozas Alenčikas 1920 Panevėžio suėmimas 1944 Komija
552 Stanislavas Alencinovičius 1903 suėmimas Maskvos sr.
553 Francišekas Alencinovičius 1900 suėmimas Saratovo sr.
554 Frnacišekas Alenkovičius 1922 suėmimas Ukraina
555 Alfonsas Alenskas 1918 suėmimas 1946 grįžo
556 Aldona Alentaitė Trakų represuotas 1941
557 Vida Alentaitė Trakų represuotas 1941
558 Antanas Alentas 1901 Trakų represuotas 1941
559 Stasė Alentienė Trakų represuotas 1941
560 Kazimiras Aleševičius 1923 suėmimas 1944 Ukraina
561 Stanislavas Aleševičius 1910 suėmimas Saratovo sr.
562 Domas Aleška 1897 Marijampolės suėmimas 1949 Irkutsko sr.
563 Aleksandras Aleškevičius 1908 užsienyje suėmimas 1940 Lietuva
564 Alfonsas Aleškevičius 1926 Alytaus suėmimas 1945 Komija
565 Antonas Aleškevičius 1911 Švenčionių suėmimas 1940 Archangelsko sr.
566 Bronius Aleškevičius 1925 Alytaus suėmimas 1945 Lietuva
567 Jonas Aleškevičius 1912 Alytaus suėmimas 1945 Lietuva
568 Marytė Aleškevičiūtė 1929 Alytaus tremtis 1945 Permės sr.
569 Juozas Alginis 1913 Klaipėdos represuotas 1941
570 Alibekas Alibekovas 1885 Vilniaus suėmimas 1940 Lietuva
571 Monika Aliesienė 1901 tremtis 1941
572 Pranė Aliesienė 1874 tremtis 1941
573 Antanas Aliesius 1934 tremtis 1941
574 Pranas Aliesius 1902 suėmimas 1941
575 Vladas Aliesius 1936 tremtis 1941
576 Ona Aliesiūtė 1938 tremtis 1941
577 Petrė Alijošienė 1919 Raseinių suėmimas 1946 Lietuva
578 Remigijus Alijošius 1941 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
579 Antanas Alimas 1918 Plungės suėmimas 1947 Chabarovsko kr. negrįžo
580 Julius Alimas 1945 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
581 Justinas Alinas 1908 suėmimas Saratovo sr.
582 Česlavas Alinovičius 1921 Vilniaus suėmimas Saratovo sr.
583 Jonas Alinskas 1914 Klaipėdos suėmimas 1946 Lietuva
584 Albinas Alionis 1915 Kaišiadorių suėmimas 1950 Magadano sr.
585 Jonas Alionis 1904 suėmimas 1944 Komija
586 Kazys Alionis 1927 Kaišiadorių suėmimas 1945 Komija grįžo
587 Petras Alionis 1907 Kaišiadorių suėmimas 1946 Sverdlovsko sr.
588 Pranas Alionis 1926 Kaišiadorių suėmimas 1945 Lietuva
589 Romualdas Alionis 1916 Kaišiadorių suėmimas 1945 Komija
590 Vincas Alionis 1910 Kaišiadorių suėmimas 1945 Komija
591 Algirdas Ališanka 1933 Utenos tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
592 Vytautas Ališanka 1930 Utenos tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
593 Bronė Ališankaitė 1927 Utenos tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
594 Birutė Ališankaitė 1937 Utenos tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
595 Valerija Ališankienė 1904 Utenos tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
596 Antosė Ališauskaitė 1908 Marijampolės suėmimas 1947 Krasnojarsko kr. grįžo
597 Liuda Ališauskaitė 1934 Alytaus represuotas 1941
598 Marcelė Ališauskaitė 1934 Skuodo tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
599 Danguolė Ališauskaitė 1945 Rokiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
600 Renė Ališauskaitė 1947 Rokiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo