LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205701 Arvydas Evaldas Danielius 1909 Tauragės suėmimas 1940 Lietuva pabėgo
205702 Feliksas Kairys 1915 Šilalės suėmimas 1946 Lietuva pabėgo grįžo
205703 Jonas Kvaraciejus 1933 Varėnos tremtis 1945 Permės sr. pabėgo grįžo
205704 Vytautas Kvaraciejus 1944 Varėnos tremtis 1945 Permės sr. pabėgo grįžo
205705 Milda Panavaitė 1945 Vilniaus tremtis 1948 Tiumenės sr. pabėgo grįžo
205706 Antanas Laimutis Panavas 1943 Vilniaus tremtis 1948 Tiumenės sr. pabėgo grįžo
205707 Albertas Pėstinis 1933 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. pabėgo grįžo
205708 Elena Pėstinytė 1943 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. pabėgo grįžo
205709 Aldona Rževuckaitė 1943 Mažeikių tremtis 1945 Komija pabėgo grįžo
205710 Irena Zofija Rževuckaitė 1936 Mažeikių tremtis 1945 Komija pabėgo grįžo
205711 Agota Špokevičienė 1909 Pasvalio tremtis 1949 Irkutsko sr. pabėgo grįžo
205712 Ona Špokevičiūtė 1941 Pasvalio tremtis 1949 Irkutsko sr. pabėgo grįžo
205713 Laima Marytė Špokevičiūtė 1942 Pasvalio tremtis 1949 Irkutsko sr. pabėgo grįžo
205714 Anelė Stoškutė 1906 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. pabėgo grįžo
205715 Elena Vidugirytė 1919 Panevėžio suėmimas 1946 Lietuva sušaudyta
205716 Astrauskas sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205717 Aleksas Bartkus 1893 Švenčionių sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205718 Petras Gavulis sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205719 Pranas Gražinskas Švenčionių sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205720 Romanas Gromnickis sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205721 Bronius Ivanauskas 1901 Švenčionių sušaudytas 1941 Latvija sušaudytas
205722 Fioktistas Ivanauskas sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205723 Bronius Jankauskas sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205724 Povilas Kaladė 1899 Vilniaus sušaudytas 1941 Baltarusija sušaudytas
205725 Jonas Kimbris 1916 Šiaulių sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205726 Bronius Kiškūnas sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205727 Adolfas Klemka 1907 Švenčionių sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205728 Mykolas Krešenka sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205729 Vaclovas Levūnas Vilniaus sušaudytas 1941 Baltarusija sušaudytas
205730 Antanas Matiukas Švenčionių sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205731 Meškauskas sušaudytas 1941 Pskovo sr. sušaudytas
205732 Otonas Milaševičius 1904 sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205733 J. Musteikis sušaudytas 1941 Baltarusija sušaudytas
205734 Jonas Navikas-Navikevičius 1911 Vilniaus sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205735 Antanas Panavas 1913 Ignalinos suėmimas 1946 Lietuva sušaudytas
205736 Adolfas Pilvelis 1905 sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205737 Mečislovas Porutis 1905 sušaudytas 1941 sušaudytas
205738 Juozas Puknys 1909 Vilniaus sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205739 Vincas Sikorskis sušaudytas 1941 sušaudytas
205740 Jonas Sinkevičius Varėnos sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205741 Vincas Štaras sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205742 Eduardas Taraškevičius sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205743 Vladas Vaitkus 1902 Švenčionių sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205744 Povilas Varauskas Švenčionių sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205745 Vaclovas Venckus Švenčionių sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205746 Aleksas Žadeikis sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
205747 Adolfas Zaluba 1907 Kauno sušaudytas 1941 Smolensko sr. sušaudytas
205748 Zelianius sušaudytas 1941 Baltarusija sušaudytas
205749 Zimaitis sušaudytas 1941 sušaudytas
205750 Vytautas Žvirgždas 1929 nužudytas 1950 Lietuva sušaudytas