LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205901 Kazys Kamarauskas 1911 Kauno suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205902 Juozas Kaminskas Alytaus suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
205903 Povilas Kaminskas 1928 Anykščių suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205904 Pranas Kandrotas 1911 Prienų suėmimas 1946 Komija žuvo kaip partizanas
205905 Juozas Karalevičius 1918 Alytaus suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205906 Jonas Karašauskas 1921 suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205907 Vladas Karpuška 1912 Alytaus suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205908 Jonas Karsokas 1926 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205909 Pranas Kasparavičius 1921 Šakių suėmimas Ukraina žuvo kaip partizanas
205910 Antanas Kasperavičius 1918 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205911 Juozas Kasperavičius 1914 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205912 Kazimieras Katelė 1928 Rokiškio suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
205913 Vincas Katelė 1922 Kupiškio suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
205914 Vladas Katinas Ukmergės suėmimas 1948 Lietuva žuvo kaip partizanas
205915 Bronislavas Jonas Kaunietis 1923 Rokiškio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205916 Albertas Kavaliauskas 1916 Biržų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205917 Antanas Kavaliauskas 1924 Alytaus suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205918 Bronius Kavaliauskas 1926 Marijampolės suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205919 Simonas Kaveckas 1906 Prienų suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205920 Aleksas Kazla 1912 Marijampolės suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205921 Andrius Kazlauskas 1922 Rokiškio suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205922 Jonas Kazlauskas 1926 Rokiškio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205923 Jonas Kazokas 1925 Lazdijų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205924 Antanas Kerpė 1919 Klaipėdos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205925 Povilas Ketvirtis 1932 Ukmergės tremtis 1949 Irkutsko sr. žuvo kaip partizanas
205926 Pranas Ketvirtis 1930 Jonavos suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
205927 Pranas Kibirkštis 1925 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205928 Vincas Kibirkštis 1919 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205929 Petras Kirstukas 1911 Rokiškio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205930 Vincas Kiselius 1920 Kėdainių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205931 Boleslovas Kisielius 1916 Lazdijų suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205932 Albertas Kiškis 1915 Ignalinos suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205933 Mykolas Kleiba 1927 Plungės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205934 Viktoras Klusevičius 1922 Alytaus suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205935 Stanislovas Klydžia 1896 Prienų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205936 Stasė Kočiūnaitė 1923 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. žuvo kaip partizanas
205937 Jonas Albertas Kopas 1922 Šilalės suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205938 Juozas Kranauskas 1908 Panevėžio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205939 Zenonas Kregždė 1930 Jurbarko suėmimas 1953 Lietuva žuvo kaip partizanas
205940 Boleslovas Krikščiūnas 1926 Panevėžio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205941 Jurgis Krikščiūnas 1919 Kauno suėmimas 1944 Lenkija žuvo kaip partizanas
205942 Stanislovas Krikščiūnas 1926 Panevėžio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205943 Petras Kriskus 1906 Raseinių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205944 Stasys Krištapaitis 1922 Mažeikių suėmimas 1945 Karelija žuvo kaip partizanas
205945 Aleksandras Krivošejevas 1904 Jonavos suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205946 Vincas Krukauskas 1918 Marijampolės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205947 Vaclovas Krupavičius 1921 Alytaus suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205948 Juozas Kryžiokas 1912 Lazdijų suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205949 Jonas Kublickas 1928 Rokiškio suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205950 Vincas Kučinskas 1921 Vilkaviškio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas