LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
551 Jeronimas Žverela 1912 Kauno suėmimas 1945 Lietuva
552 Aleksandras Zverajauskas 1881 Prienų suėmimas 1945 Lietuva
553 Juzefas Zvenigorodskis 1918 Vilniaus suėmimas 1945 Komija
554 Juozas Žvejys 1927 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-06-02 grįžo
555 Anupras Žvejys 1904 Ignalinos suėmimas 1946 Lietuva
556 Antanas Žvejys 1901 suėmimas 1946 Lietuva
557 Milda Žvejienė 1921 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-06-02 grįžo
558 Zundalas Žveidenas 1925 suėmimas 1946 Lietuva
559 Ona Zvėgienė 1922 Raseinių suėmimas 1946 Lietuva 1946-04-12
560 Marijona Zvėgienė 1894 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-10-19 grįžo
561 Juozas Zvėga 1895 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-10-19 grįžo
562 Jonas Zvėga 1912 Radviliškio suėmimas 1952 Kirovo sr. 1956-09-01
563 Stasė Žvarelytė 1922 Panevėžio suėmimas 1945 Komija grįžo
564 Vilija Žvalionytė 1947 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-07-04 grįžo
565 Vladislava Žvalionytė 1932 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-07-11 grįžo
566 Jonas Žvalionis 1920 Raseinių suėmimas 1940 Komija 1943-11-19
567 Feliksas Žvalionis 1923 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-07-11 grįžo
568 Aleksas Žvalionis 1922 Raseinių suėmimas 1947 Komija mirė lageryje
569 Zuzana Žvalionienė 1923 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-07-04 grįžo
570 Pranciška Žvalionienė 1892 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
571 Pranė Žvaliauskienė 1898 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-08 grįžo
572 Vytautas Žvaliauskas 1927 Klaipėdos suėmimas 1951 Kemerovo sr. 1955-03-24 grįžo
573 Stasys Žvaliauskas 1928 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-08 grįžo
574 Stasys Žvaliauskas 1895 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-08
575 Pranas Žvaliauskas 1932 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-08 grįžo
576 Pranas Žvaliauskas 1906 Alytaus suėmimas 1949 Sverdlovsko sr. 1955-06-01
577 Juozas Žvaliauskas 1924 Alytaus suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1958-05-31 grįžo
578 Juozas Žvaliauskas 1924 Alytaus suėmimas 1945 Komija 1945-09-06 grįžo
579 Juozas Žvaliauskas 1916 Alytaus nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
580 Juozas Žvaliauskas 1899 Alytaus suėmimas 1946 Maskvos sr. mirė lageryje
581 Jonas Žvaliauskas 1922 Alytaus suėmimas 1945 Komija 1945-09-06 grįžo
582 Aldona Žvaliauskaitė 1940 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-08 grįžo
583 Zofija Žvaginytė 1937 Kretingos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-04-25 grįžo
584 Stefanija Žvaginytė 1933 Kretingos tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-10-22 grįžo
585 Petronėlė Žvaginytė 1935 Kretingos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1955-06-03 grįžo
586 Danutė Bronislava Žvaginytė 1942 Kretingos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-04-25 grįžo
587 Stanislava Žvaginytė 1943 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
588 Stasys Žvaginis 1911 Kretingos suėmimas 1946 Komija 1955-08-26 grįžo
589 Pranas Žvaginis 1879 Kretingos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-04-25 grįžo
590 Pranas Žvaginis 1930 Kretingos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1955-06-03 grįžo
591 Stefanija Žvaginienė 1903 Kretingos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1955-06-03 grįžo
592 Bronislava Žvaginienė 1917 Kretingos suėmimas 1946 Karelija 1955-10-12 grįžo
593 Barbora Žvaginienė 1904 Kretingos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-04-25 grįžo
594 Bronė Žvaginaitė 1931 Kretingos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-05-31
595 Matas Zuzonis 1872 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-03-15 grįžo
596 Teklė Zuzonienė 1886 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-03-15 grįžo
597 Elena Zuzevičiūtė 1923 Kaišiadorių suėmimas 1947 Komija 1951-08-28 grįžo
598 Elena Zuzevičiūtė 1949 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 grįžo
599 Zigmas Zuzevičius 1917 Kaišiadorių suėmimas 1947 Komija 1955-09-29
600 Pranas Zuzevičius 1927 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 grįžo