LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
651 Stasys Žutautas 1923 Klaipėdos suėmimas 1945 Komija 1950-10-08
652 Pranas Žutautas 1886 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-05-27 grįžo
653 Pranas Žutautas 1924 Klaipėdos suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1952-03-14 grįžo
654 Pranas Žutautas 1881 Klaipėdos suėmimas 1945 Kemerovo sr. 1951-12-25
655 Pranas Žutautas 1913 Klaipėdos suėmimas 1945 Lietuva
656 Povilas Žutautas 1925 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 negrįžo
657 Povilas Žutautas 1914 Akmenės suėmimas 1945 Magadano sr. 1956-07-28
658 Povilas Žutautas 1939 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
659 Petras Žutautas 1942 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
660 Petras Žutautas 1895 Klaipėdos suėmimas 1945 Karelija mirė lageryje
661 Nerimantas Žutautas 1929 Kauno suėmimas 1945 Komija 1954-06-10 grįžo
662 Napoleonas Žutautas 1909 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
663 Mikas Žutautas 1895 Klaipėdos suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-19
664 Kleopas Žutautas 1870 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
665 Kazys Žutautas 1930 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-19 grįžo
666 Kazys Žutautas 1913 Raseinių suėmimas 1946 Lietuva 1946-05-06
667 Kazys Žutautas 1946 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. mirė tremtyje
668 Kazys Žutautas 1903 Plungės suėmimas 1944 Lietuva
669 Jurgis Žutautas 1907 Telšių suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
670 Juozas Žutautas 1933 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-12-10 grįžo
671 Juozas Žutautas 1900 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-07 grįžo
672 Juozas Žutautas 1944 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
673 Juozas Žutautas 1894 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
674 Juozas Žutautas 1920 Šilutės suėmimas 1947 Irkutsko sr. 1955-12-23
675 Juozas Žutautas 1928 Klaipėdos suėmimas 1945 Lietuva
676 Jonas Žutautas 1884 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 grįžo
677 Jonas Žutautas 1932 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 grįžo
678 Jonas Žutautas 1916 Plungės suėmimas 1950 Kazachija
679 Jonas Žutautas 1938 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
680 Jonas Žutautas 1886 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
681 Jonas Žutautas 1889 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
682 Ciprijonas Žutautas 1905 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr.
683 Augustinas Žutautas 1934 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-05-07 grįžo
684 Antanas Žutautas 1941 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
685 Antanas Žutautas 1922 Klaipėdos suėmimas 1950 Kazachija 1957-04-03 grįžo
686 Antanas Žutautas 1896 Plungės suėmimas 1946 Komija 1955-10-20 grįžo
687 Algirdas Domas Žutautas 1916 Telšių suėmimas 1947 Komija
688 Algirdas Žutautas 1947 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-29
689 Aleksandras Žutautas 1936 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-01-10 grįžo
690 Albinas Žutautas 1906 suėmimas 1947 Lietuva
691 Genė Žutautaitė 1930 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
692 Paulina Žutautaitė 1932 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
693 Bronislava Žutautaitė 1922 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03 grįžo
694 Eugenija Žutautaitė 1937 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. grįžo
695 Vanda Jadvyga Žutautaitė 1937 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
696 Stasė Žutautaitė 1937 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
697 Elena Žutautaitė 1937 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-03 grįžo
698 Teresė Žutautaitė 1930 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
699 Janina Žutautaitė 1924 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-24 grįžo
700 Magdalena Žutautaitė 1937 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-05-07 grįžo