LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205651 Mykolas Adamonis 1913 Rokiškio suėmimas 1950 Krasnojarsko kr. 1966-10-26 grįžo
205652 Petras Adamonis suėmimas Komija
205653 Petras Adamonis 1902 Ukmergės suėmimas 1946 Lietuva
205654 Petras Adamonis 1904 Kupiškio suėmimas 1950 Lietuva 1955-01-16 grįžo
205655 Povilas Adamonis 1906 tremtis 1952 Tomsko sr. 1956-07-20 grįžo
205656 Povilas Adamonis 1923 Ukmergės suėmimas 1952 Tiumenės sr. 1956-08-16 grįžo
205657 Pranas Adamonis 1917 Panevėžio suėmimas 1948 Irkutsko sr. 1955-02-21 grįžo
205658 Rapolas Adamonis 1908 Marijampolės suėmimas 1944 Komija mirė lageryje
205659 Tadas Adamonis 1916 Anykščių suėmimas 1946 Lietuva mirė kalėjime
205660 Valentinas Adamonis 1947 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 grįžo
205661 Vincas Adamonis 1924 nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
205662 Adelė Adamonienė 1900 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-03-25 grįžo
205663 Kazimiera Adamonienė 1912 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-07-09 grįžo
205664 Kotryna Adamonienė 1881 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-07-09 grįžo
205665 Marija Adamonienė 1910 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205666 Marijona Adamonienė 1920 Anykščių tremtis 1946 Tiumenės sr. 1951-01-18 grįžo
205667 Marijona Adamonienė 1905 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-03-17 grįžo
205668 Ona Adamonienė 1878 Kaišiadorių tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
205669 Ona Adamonienė 1905 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 grįžo
205670 Teofilija Adamonienė 1905 Ukmergės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-07-07 grįžo
205671 Teofilija Adamonienė 1893 Varėnos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-05 grįžo
205672 Veronika Adamonienė 1903 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-06-25 grįžo
205673 Sofija Adamonienė 1919 Rokiškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-12-24 grįžo
205674 Antanas Adamkus 1913 Vilniaus suėmimas 1941 Gorkio sr. mirė lageryje
205675 Danutė Adamkevičiūtė 1934 Kaišiadorių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-23 grįžo
205676 Anelė Adamkevičiūtė 1935 Kaišiadorių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-23 grįžo
205677 Antanas Adamkevičius 1942 Kaišiadorių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-23 negrįžo
205678 Antanas Adamkevičius 1923 Kaišiadorių suėmimas 1945 Lietuva 1956-04-30 grįžo
205679 Antonas Adamkevičius 1911 Vilniaus suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
205680 Augustas Adamkevičius 1905 Kaišiadorių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205681 Benadas Adamkevičius 1920 Klaipėdos suėmimas 1947 Komija 1964-02-06 grįžo
205682 Česlovas Adamkevičius 1912 suėmimas 1951 Kemerovo sr. 1955-03-19 grįžo
205683 Edvardas Adamkevičius 1897 Panevėžio suėmimas 1945 Komija 1952-07-13 grįžo
205684 Janas Adamkevičius 1908 suėmimas Maskvos sr.
205685 Kazimieras Adamkevičius 1911 Kaišiadorių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-24 grįžo
205686 Kazimiras Adamkevičius 1881 Vilniaus suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
205687 Motiejus Adamkevičius 1875 Kaišiadorių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-24 grįžo
205688 Vitoldas Adamkevičius 1913 Vilniaus suėmimas 1945 Lietuva
205689 Vytautas Adamkevičius 1944 Kaišiadorių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-23 negrįžo
205690 Anastazija Adamkevičienė 1912 Kaišiadorių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-24 grįžo
205691 Ona Adamkevičienė 1905 Kaišiadorių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-24 grįžo
205692 Elena Adamkavičiūtė 1925 Mažeikių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
205693 Karolina Adamkavičiūtė 1927 Mažeikių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-03-29
205694 Boleslovas Adamkavičius 1881 Mažeikių tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205695 Apolonija Adamkavičienė 1891 Mažeikių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03
205696 Kazys Adamka 1926 Molėtų suėmimas 1945 Komija
205697 Konstantinas Adamiakas 1887 Švenčionių suėmimas 1939 Baltarusija 1941
205698 Ana Adami 1920 suėmimas 1951 Komija
205699 Marija Adamčikienė 1902 Švenčionių represuotas 1941
205700 Jonas Adamčikas 1929 Švenčionių represuotas 1941