LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205801 Leonora Abromavičiūtė 1926 Raseinių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-09-24 grįžo
205802 Zofija Abromavičiūtė 1920 Panevėžio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-10-07 grįžo
205803 Irena Abromavičiūtė 1941 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1959-10-26 grįžo
205804 Kristina Abromavičiūtė 1934 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-30 grįžo
205805 Zosė Abromavičiūtė 1926 Raseinių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-09-24 grįžo
205806 Rūtavilė Abromavičiūtė 1948 Telšių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-03-20 grįžo
205807 Albina Abromavičiūtė 1933 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-09 grįžo
205808 Adelė Abromavičiūtė 1932 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-10 grįžo
205809 Justina Abromavičiūtė 1926 Telšių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-03-20 grįžo
205810 Adolfina Abromavičiūtė 1951 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-08-10 grįžo
205811 Adolfas Abromavičius 1935 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-09 grįžo
205812 Adomas Abromavičius 1921 Telšių suėmimas 1945 Komija
205813 Aleksas Abromavičius 1908 Raseinių suėmimas 1948 Komija mirė tremtyje
205814 Algirdas Abromavičius 1936 Šiaulių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1960-02-20 grįžo
205815 Algirdas Benediktas Abromavičius 1937 Telšių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-03-20 grįžo
205816 Aloyzas Abromavičius 1935 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-30 grįžo
205817 Antanas Abromavičius 1905 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-09 grįžo
205818 Baltramiejus Abromavičius 1902 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-30 grįžo
205819 Jonas Abromavičius 1935 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-17
205820 Juozas Abromavičius 1918 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-08-10 grįžo
205821 Kazimieras Abromavičius 1916 Raseinių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-09-24 grįžo
205822 Nikodimas Abromavičius 1880 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. mirė tremtyje
205823 Vacys Abromavičius 1933 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-09 grįžo
205824 Vincas Abromavičius 1898 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-30 grįžo
205825 Vladas Abromavičius 1924 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-08 grįžo
205826 Vytautas Abromavičius 1942 Šiaulių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1960-02-20 grįžo
205827 Juozas Abromavičius 1911 Raseinių suėmimas 1945 Komija 1947-07-14
205828 Juozas Abromavičius 1889 Plungės suėmimas 1946 Archangelsko sr. 1954-09-27 grįžo
205829 Bronislava Abromavičienė 1912 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1959-10-26 grįžo
205830 Elena Abromavičienė 1914 Šiaulių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1960-02-20 grįžo
205831 Kazimiera Abromavičienė 1896 Telšių tremtis 1951 Irkutsko sr.
205832 Ona Abromavičienė 1880 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr.
205833 Ona Abromavičienė 1910 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-12-03 grįžo
205834 Ona Abromavičienė 1926 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-08-10 grįžo
205835 Paulina Abromavičienė 1888 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205836 Uršulė Abromavičienė 1890 Panevėžio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-06 grįžo
205837 Felicija Abromavičienė 1905 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-09 grįžo
205838 Julijanas Abromatas 1888 Kelmės suėmimas 1944 Lietuva
205839 Bronius Abromas 1942 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-10-25 grįžo
205840 Jonas Abromas 1917 Tauragės suėmimas 1947 Mordovija 1957-06-14 grįžo
205841 Juozas Abromas 1914 Tauragės suėmimas 1948 Komija
205842 Juozas Abromas 1939 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-02 grįžo
205843 Kazys Abromas 1888 Tauragės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205844 Nikodemas Abromas 1927 Tauragės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-04-25 grįžo
205845 Pranciškus Abromas 1909 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
205846 Zigmas Abromas 1936 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-17 grįžo
205847 Adelė Abromaitytė 1916 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-09-02
205848 Antanina Abromaitytė 1919 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-27 grįžo
205849 Birutė Abromaitytė 1946 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-04-12 grįžo
205850 Ona Abromaitytė 1936 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-27 grįžo