LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205801 Adolfas Abromavičius 1935 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-09 grįžo
205802 Adomas Abromavičius 1921 Telšių suėmimas 1945 Komija
205803 Aleksas Abromavičius 1908 Raseinių suėmimas 1948 Komija mirė tremtyje
205804 Algirdas Abromavičius 1936 Šiaulių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1960-02-20 grįžo
205805 Algirdas Benediktas Abromavičius 1937 Telšių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-03-20 grįžo
205806 Aloyzas Abromavičius 1935 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-30 grįžo
205807 Antanas Abromavičius 1905 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-09 grįžo
205808 Baltramiejus Abromavičius 1902 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-30 grįžo
205809 Jonas Abromavičius 1935 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-17
205810 Juozas Abromavičius 1918 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-08-10 grįžo
205811 Kazimieras Abromavičius 1916 Raseinių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-09-24 grįžo
205812 Nikodimas Abromavičius 1880 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. mirė tremtyje
205813 Vacys Abromavičius 1933 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-09 grįžo
205814 Vincas Abromavičius 1898 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-30 grįžo
205815 Vladas Abromavičius 1924 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-08 grįžo
205816 Vytautas Abromavičius 1942 Šiaulių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1960-02-20 grįžo
205817 Juozas Abromavičius 1911 Raseinių suėmimas 1945 Komija 1947-07-14
205818 Juozas Abromavičius 1889 Plungės suėmimas 1946 Archangelsko sr. 1954-09-27 grįžo
205819 Bronislava Abromavičienė 1912 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1959-10-26 grįžo
205820 Elena Abromavičienė 1914 Šiaulių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1960-02-20 grįžo
205821 Kazimiera Abromavičienė 1896 Telšių tremtis 1951 Irkutsko sr.
205822 Ona Abromavičienė 1880 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr.
205823 Ona Abromavičienė 1910 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-12-03 grįžo
205824 Ona Abromavičienė 1926 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-08-10 grįžo
205825 Paulina Abromavičienė 1888 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205826 Uršulė Abromavičienė 1890 Panevėžio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-06 grįžo
205827 Felicija Abromavičienė 1905 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-09 grįžo
205828 Julijanas Abromatas 1888 Kelmės suėmimas 1944 Lietuva
205829 Bronius Abromas 1942 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-10-25 grįžo
205830 Jonas Abromas 1917 Tauragės suėmimas 1947 Mordovija 1957-06-14 grįžo
205831 Juozas Abromas 1914 Tauragės suėmimas 1948 Komija
205832 Juozas Abromas 1939 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-02 grįžo
205833 Kazys Abromas 1888 Tauragės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205834 Nikodemas Abromas 1927 Tauragės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-04-25 grįžo
205835 Pranciškus Abromas 1909 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
205836 Zigmas Abromas 1936 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-17 grįžo
205837 Adelė Abromaitytė 1916 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-09-02
205838 Antanina Abromaitytė 1919 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-27 grįžo
205839 Birutė Abromaitytė 1946 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-04-12 grįžo
205840 Ona Abromaitytė 1936 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-27 grįžo
205841 Petronėlė Abromaitytė 1935 Skuodo tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-10-04 grįžo
205842 Regina Abromaitytė 1930 Jurbarko tremtis 1941 Komija grįžo
205843 Silvijana Abromaitytė 1929 Tauragės suėmimas 1951 Komija 1955-10-22
205844 Ona Abromaitytė 1918 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-11-13 negrįžo
205845 Joana Abromaitytė 1928 Kaišiadorių tremtis 1948 Tomsko sr. 1958-05-30 grįžo
205846 Marijona Abromaitytė 1924 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-27 grįžo
205847 Lina Abromaitytė 1936 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1954-08-17 grįžo
205848 Albina Abromaitytė 1920 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-09-02 grįžo
205849 Aleksandras Abromaitis 1900 Vilniaus suėmimas 1945 Komija
205850 Alfonsas Abromaitis 1920 Lazdijų suėmimas 1947 Komija mirė lageryje