LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205851 Algimantas Abromaitis 1927 Alytaus suėmimas 1947 Komija grįžo
205852 Algis Abromaitis 1951 Skuodo tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1955-01-25 grįžo
205853 Antanas Abromaitis 1931 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-02-07 grįžo
205854 Augustinas Abromaitis 1887 Radviliškio suėmimas 1949 Lietuva mirė kalėjime
205855 Balys Abromaitis 1929 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-05-30 grįžo
205856 Česlovas Abromaitis 1930 Radviliškio suėmimas 1948 Magadano sr. 1958-09-05 grįžo
205857 Edvardas Abromaitis 1895 Jurbarko suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė kalėjime
205858 Fredas Abromaitis 1934 Jurbarko tremtis 1941 Komija grįžo
205859 Jonas Abromaitis 1947 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205860 Jonas Abromaitis 1890 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-05-30 grįžo
205861 Jonas Abromaitis 1921 Radviliškio suėmimas 1940 Baltarusija mirė kalėjime
205862 Jonas Abromaitis 1908 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1958-11-11 grįžo
205863 Juozas Abromaitis 1923 suėmimas 1948 Magadano sr.
205864 Juozas Abromaitis 1894 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-27 grįžo
205865 Juozas Abromaitis 1929 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-27 grįžo
205866 Juozas Abromaitis 1885 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-09-02 grįžo
205867 Juozas Abromaitis 1924 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-09-02 grįžo
205868 Karolis Abromaitis 1915 Šakių suėmimas 1946 Tiumenės sr. 1956-04-25 grįžo
205869 Mykolas Abromaitis 1926 Radviliškio suėmimas 1946 Lietuva
205870 Mykolas Abromaitis 1925 Skuodo tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1955-01-25 grįžo
205871 Mykolas Abromaitis 1891 Skuodo tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-09-05 grįžo
205872 Petras Abromaitis 1928 Radviliškio suėmimas 1946 Magadano sr.
205873 Petras Abromaitis 1934 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-27 grįžo
205874 Pranas Abromaitis Marijampolės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
205875 Raimondas Abromaitis 1923 Skuodo tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-09-05 grįžo
205876 Raimundas Abromaitis 1911 Alytaus suėmimas 1944 Komija
205877 Robertas Abromaitis 1932 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr.
205878 Teodoras Abromaitis 1923 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-05-30 grįžo
205879 Juozas Abromaitis 1923 Radviliškio suėmimas 1945 Lietuva mirė kalėjime
205880 Antanina Abromaitienė 1882 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-27 grįžo
205881 Eleonora Abromaitienė 1889 Radviliškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-09-05 grįžo
205882 Elžbieta Abromaitienė 1893 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr.
205883 Malvina Abromaitienė 1910 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1958-11-11 grįžo
205884 Marcelė Abromaitienė 1910 Jurbarko tremtis 1941 Komija 1956-02-22 grįžo
205885 Marija Abromaitienė 1896 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-27 grįžo
205886 Ona Abromaitienė 1888 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-04-12 grįžo
205887 Petronėlė Abromaitienė 1904 Skuodo tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-09-05 grįžo
205888 Vaclova Abromaitienė 1929 Skuodo tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1955-01-25 grįžo
205889 Viktorija Abromaitienė 1896 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-05-30 grįžo
205890 Ona Abromaitienė 1927 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-04-12 grįžo
205891 Kazimiera Abromaitė 1927 Jurbarko suėmimas 1948 Komija 1955-08-29 grįžo
205892 Zofija Abromaitė 1927 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-03-23 grįžo
205893 Ona Abromaitė 1940 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
205894 Albinas Abrauskas 1910 Vilkaviškio suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
205895 Vaclavas Abratkevičius 1911 Vilniaus represuotas 1941
205896 Stefa Abraškienė 1917 Akmenės suėmimas 1945 Lietuva
205897 Andrius Abraškevičius 1905 Anykščių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
205898 Jonas Abraškevičius 1928 Anykščių suėmimas 1947 Komija grįžo
205899 Teodoras Abraška 1923 suėmimas Saratovo sr.
205900 Chaimas Abramsonas 1910 Šiaulių suėmimas 1940 Lietuva