LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205851 Petronėlė Abromaitytė 1935 Skuodo tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-10-04 grįžo
205852 Regina Abromaitytė 1930 Jurbarko tremtis 1941 Komija grįžo
205853 Silvijana Abromaitytė 1929 Tauragės suėmimas 1951 Komija 1955-10-22
205854 Ona Abromaitytė 1918 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-11-13 negrįžo
205855 Joana Abromaitytė 1928 Kaišiadorių tremtis 1948 Tomsko sr. 1958-05-30 grįžo
205856 Marijona Abromaitytė 1924 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-27 grįžo
205857 Lina Abromaitytė 1936 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1954-08-17 grįžo
205858 Albina Abromaitytė 1920 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-09-02 grįžo
205859 Aleksandras Abromaitis 1900 Vilniaus suėmimas 1945 Komija
205860 Alfonsas Abromaitis 1920 Lazdijų suėmimas 1947 Komija mirė lageryje
205861 Algimantas Abromaitis 1927 Alytaus suėmimas 1947 Komija grįžo
205862 Algis Abromaitis 1951 Skuodo tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1955-01-25 grįžo
205863 Antanas Abromaitis 1931 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-02-07 grįžo
205864 Augustinas Abromaitis 1887 Radviliškio suėmimas 1949 Lietuva mirė kalėjime
205865 Balys Abromaitis 1929 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-05-30 grįžo
205866 Česlovas Abromaitis 1930 Radviliškio suėmimas 1948 Magadano sr. 1958-09-05 grįžo
205867 Edvardas Abromaitis 1895 Jurbarko suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė kalėjime
205868 Fredas Abromaitis 1934 Jurbarko tremtis 1941 Komija grįžo
205869 Jonas Abromaitis 1947 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205870 Jonas Abromaitis 1890 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-05-30 grįžo
205871 Jonas Abromaitis 1921 Radviliškio suėmimas 1940 Baltarusija mirė kalėjime
205872 Jonas Abromaitis 1908 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1958-11-11 grįžo
205873 Juozas Abromaitis 1923 suėmimas 1948 Magadano sr.
205874 Juozas Abromaitis 1894 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-27 grįžo
205875 Juozas Abromaitis 1929 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-27 grįžo
205876 Juozas Abromaitis 1885 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-09-02 grįžo
205877 Juozas Abromaitis 1924 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-09-02 grįžo
205878 Karolis Abromaitis 1915 Šakių suėmimas 1946 Tiumenės sr. 1956-04-25 grįžo
205879 Mykolas Abromaitis 1926 Radviliškio suėmimas 1946 Lietuva
205880 Mykolas Abromaitis 1925 Skuodo tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1955-01-25 grįžo
205881 Mykolas Abromaitis 1891 Skuodo tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-09-05 grįžo
205882 Petras Abromaitis 1928 Radviliškio suėmimas 1946 Magadano sr.
205883 Petras Abromaitis 1934 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-27 grįžo
205884 Pranas Abromaitis Marijampolės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
205885 Raimondas Abromaitis 1923 Skuodo tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-09-05 grįžo
205886 Raimundas Abromaitis 1911 Alytaus suėmimas 1944 Komija
205887 Robertas Abromaitis 1932 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr.
205888 Teodoras Abromaitis 1923 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-05-30 grįžo
205889 Juozas Abromaitis 1923 Radviliškio suėmimas 1945 Lietuva mirė kalėjime
205890 Antanina Abromaitienė 1882 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-27 grįžo
205891 Eleonora Abromaitienė 1889 Radviliškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-09-05 grįžo
205892 Elžbieta Abromaitienė 1893 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr.
205893 Malvina Abromaitienė 1910 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1958-11-11 grįžo
205894 Marcelė Abromaitienė 1910 Jurbarko tremtis 1941 Komija 1956-02-22 grįžo
205895 Marija Abromaitienė 1896 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-27 grįžo
205896 Ona Abromaitienė 1888 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-04-12 grįžo
205897 Petronėlė Abromaitienė 1904 Skuodo tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-09-05 grįžo
205898 Vaclova Abromaitienė 1929 Skuodo tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1955-01-25 grįžo
205899 Viktorija Abromaitienė 1896 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-05-30 grįžo
205900 Ona Abromaitienė 1927 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-04-12 grįžo