LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205951 Jonas Abramavičius 1912 Raseinių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-04 grįžo
205952 Juozas Abramavičius 1904 Prienų suėmimas 1945 Lietuva
205953 Juozas Abramavičius 1880 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205954 Juozas Abramavičius 1927 Kauno suėmimas 1946 Lietuva 1947-05-14
205955 Juozas Abramavičius 1899 Alytaus suėmimas 1950 Komija 1955-04-28
205956 Juozas Abramavičius 1925 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-20 grįžo
205957 Juozas Abramavičius 1930 Biržų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-15 grįžo
205958 Juozas Abramavičius 1898 Biržų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-15 grįžo
205959 Kazys Abramavičius 1928 Šiaulių suėmimas 1946 Karelija 1956
205960 Kazys Abramavičius 1898 Trakų suėmimas 1941 Komija mirė lageryje
205961 Leonas Abramavičius 1919 Telšių suėmimas 1946 Magadano sr. 1954-09-15
205962 Leonas Abramavičius 1907 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-21
205963 Leonas Abramavičius 1915 Panevėžio suėmimas 1941 Orenburgo sr. mirė lageryje
205964 Lionginas Abramavičius 1950 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-20 grįžo
205965 Marijonas Abramavičius 1902 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-21
205966 Martynas Abramavičius 1895 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
205967 Mykolas Abramavičius 1923 Prienų suėmimas 1945 Lietuva
205968 Napoleonas Abramavičius 1918 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-04-21 grįžo
205969 Petras Abramavičius 1897 Šakių suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
205970 Pranas Abramavičius 1894 Kauno suėmimas 1946 Gorkio sr. 1955-06-06 grįžo
205971 Pranas Abramavičius 1900 tremtis 1941
205972 Šmuelis Abramavičius 1896 Šakių tremtis 1941 Altajaus kr. 1960-02-09 negrįžo
205973 Stanislovas Abramavičius 1874 Šakių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205974 Stanislovas Abramavičius 1910 Raseinių suėmimas 1951 Kemerovo sr. negrįžo
205975 Stasys Abramavičius 1894 Kauno suėmimas 1946 Archangelsko sr. grįžo
205976 Steponas Abramavičius 1917 Marijampolės suėmimas 1944 Lietuva
205977 Teofilis Abramavičius 1947 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-20 grįžo
205978 Vincas Abramavičius 1918 Alytaus suėmimas 1945 Kalugos sr. 1954-10-06 grįžo
205979 Vitoldas Pranciškus Abramavičius 1920 Marijampolės suėmimas 1941 Lietuva
205980 Voldemaras Henrikas Abramavičius 1946 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-04-21 grįžo
205981 Vytautas Abramavičius 1902 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr.
205982 Vytautas Abramavičius 1933 Biržų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-11 grįžo
205983 Vytautas Abramavičius 1930 tremtis 1941
205984 Vytautas Juozas Abramavičius 1930 Kauno tremtis 1952 Tomsko sr. 1958-02-18 grįžo
205985 Antanas Abramavičius 1916 Klaipėdos suėmimas 1941 Karelija mirė lageryje
205986 Juozapas Abramavičius 1928 Panevėžio suėmimas 1948 Komija 1957-11-01 grįžo
205987 Agota Marija Abramavičienė 1906 Šakių tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-08-13
205988 Anelė Abramavičienė 1901 Kauno suėmimas 1946 Magadano sr. 1948-11-29
205989 Ieva Abramavičienė 1867 Kauno tremtis 1951 Tomsko sr. mirė tremtyje
205990 Janina Abramavičienė 1912 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-20
205991 Kazimiera Abramavičienė 1887 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205992 Magdė Abramavičienė 1893 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr.
205993 Malvina Abramavičienė 1883 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-20 grįžo
205994 Marcijona Abramavičienė 1881 Šakių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-02-17 grįžo
205995 Monika Abramavičienė 1902 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1953-07-25 grįžo
205996 Morta Abramavičienė 1896 Biržų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-15 grįžo
205997 Ona Abramavičienė 1901 Kauno tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-02-26 grįžo
205998 Salomėja Abramavičienė 1915 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr.
205999 Stefanija Abramavičienė 1920 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-20 grįžo
206000 Teresė Abramavičienė 1875 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje