LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206151 Anelė Abarienė Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
206152 Marijona Abarienė 1885 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1956-03-15 grįžo
206153 Ona Abarienė 1907 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-08-27 grįžo
206154 Aldona Stanislova Abaravičiūtė 1940 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
206155 Vida Antanina Abaravičiūtė 1936 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
206156 Stanislava Abaravičiūtė 1938 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
206157 Danutė Sabina Abaravičiūtė 1939 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
206158 Balys Abaravičius 1900 Ignalinos suėmimas 1944 Komija mirė tremtyje
206159 Balys Abaravičius 1900 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206160 Balys Abaravičius 1913 Kauno suėmimas 1953 Kuibyševo sr. mirė lageryje
206161 Bronius Abaravičius 1914 Ignalinos suėmimas 1945 Saratovo sr.
206162 Gubertas Abaravičius 1928 Panevėžio suėmimas 1945 Komija 1946-09-13 grįžo
206163 Juozas Abaravičius 1905 suėmimas 1946 Komija 1947-12-13
206164 Juozas Abaravičius 1905 Ignalinos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-09-01 grįžo
206165 Juozas Abaravičius 1950 Ignalinos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-09-01 grįžo
206166 Leonas Abaravičius 1897 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
206167 Mykolas Abaravičius 1888 Ignalinos suėmimas 1946 Lietuva 1946-08-23
206168 Nikodemas Abaravičius 1898 Panevėžio suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
206169 Nikodemas Abaravičius 1888 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
206170 Anupras Abaravičius 1893 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206171 Juozas Abaravičius 1936 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
206172 Vytautas Abaravičius 1929 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-05-11 grįžo
206173 Adelė Abaravičienė 1891 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
206174 Domicelė Abaravičienė 1876 Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr. 1958-07-01
206175 Emilija Abaravičienė 1882 Ignalinos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-09-01 grįžo
206176 Leokadija Abaravičienė 1923 Ignalinos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-09-01 grįžo
206177 Stasė Abaravičienė 1903 Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr. 1958-07-01
206178 Uršulė Abaravičienė 1896 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-05-10 grįžo
206179 Marija Česlova Abaravičienė 1906 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
206180 Kazys Abaras-Abaravičius 1896 Vilniaus suėmimas 1941 Maskvos sr. mirė lageryje
206181 Tichonas Abanšinas 1921 Alytaus suėmimas 1946 Komija 1955-03-24
206182 Edvardas Abakanovičius 1914 Vilniaus suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1947-01-29
206183 Elena Abakanavičiūtė 1943 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-06-25 negrįžo
206184 Valė Abakanavičiūtė 1936 Akmenės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-26 grįžo
206185 Jadvyga Abakanavičiūtė 1937 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-04-30 grįžo
206186 Antanas Abakanavičius 1935 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-04-30 grįžo
206187 Antanas Abakanavičius 1906 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-08 grįžo
206188 Domas Abakanavičius 1939 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
206189 Jonas Abakanavičius 1904 Akmenės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-20 grįžo
206190 Kazimieras Abakanavičius 1901 Kupiškio nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206191 Klemensas Abakanavičius 1908 Akmenės suėmimas 1948 Komija
206192 Bronė Abakanavičienė 1915 Akmenės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-20 grįžo
206193 Jadvyga Abakanavičienė 1915 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-08 grįžo
206194 Ona Abakanavičienė 1921 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-06-25 negrįžo