LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206151 Bronius Abaris Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
206152 Jonas Abaris 1892 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1949-08-05
206153 Jonas Abaris 1906 Ignalinos tremtis 1941 Krasnojarsko kr.
206154 Mykolas Abaris 1909 Ignalinos suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206155 Stasys Abaris 1924 Utenos suėmimas 1945 Kalinino sr.
206156 Kazys Abaris 1927 Ignalinos suėmimas 1946 Komija 1957-05-11 grįžo
206157 Adelė Abarienė 1912 tremtis 1945 Permės sr. 1957-08-02
206158 Anelė Abarienė Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
206159 Marijona Abarienė 1885 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1956-03-15 grįžo
206160 Ona Abarienė 1907 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-08-27 grįžo
206161 Aldona Stanislova Abaravičiūtė 1940 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
206162 Vida Antanina Abaravičiūtė 1936 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
206163 Stanislava Abaravičiūtė 1938 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
206164 Danutė Sabina Abaravičiūtė 1939 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
206165 Balys Abaravičius 1900 Ignalinos suėmimas 1944 Komija mirė tremtyje
206166 Balys Abaravičius 1900 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206167 Balys Abaravičius 1913 Kauno suėmimas 1953 Kuibyševo sr. mirė lageryje
206168 Bronius Abaravičius 1914 Ignalinos suėmimas 1945 Saratovo sr.
206169 Gubertas Abaravičius 1928 Panevėžio suėmimas 1945 Komija 1946-09-13 grįžo
206170 Juozas Abaravičius 1905 suėmimas 1946 Komija 1947-12-13
206171 Juozas Abaravičius 1905 Ignalinos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-09-01 grįžo
206172 Juozas Abaravičius 1950 Ignalinos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-09-01 grįžo
206173 Leonas Abaravičius 1897 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
206174 Mykolas Abaravičius 1888 Ignalinos suėmimas 1946 Lietuva 1946-08-23
206175 Nikodemas Abaravičius 1898 Panevėžio suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
206176 Nikodemas Abaravičius 1888 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
206177 Anupras Abaravičius 1893 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206178 Juozas Abaravičius 1936 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
206179 Vytautas Abaravičius 1929 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-05-11 grįžo
206180 Adelė Abaravičienė 1891 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
206181 Domicelė Abaravičienė 1876 Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr. 1958-07-01
206182 Emilija Abaravičienė 1882 Ignalinos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-09-01 grįžo
206183 Leokadija Abaravičienė 1923 Ignalinos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-09-01 grįžo
206184 Stasė Abaravičienė 1903 Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr. 1958-07-01
206185 Uršulė Abaravičienė 1896 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-05-10 grįžo
206186 Marija Česlova Abaravičienė 1906 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
206187 Kazys Abaras-Abaravičius 1896 Vilniaus suėmimas 1941 Maskvos sr. mirė lageryje
206188 Tichonas Abanšinas 1921 Alytaus suėmimas 1946 Komija 1955-03-24
206189 Edvardas Abakanovičius 1914 Vilniaus suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1947-01-29
206190 Elena Abakanavičiūtė 1943 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-06-25 negrįžo
206191 Valė Abakanavičiūtė 1936 Akmenės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-26 grįžo
206192 Jadvyga Abakanavičiūtė 1937 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-04-30 grįžo
206193 Antanas Abakanavičius 1935 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-04-30 grįžo
206194 Antanas Abakanavičius 1906 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-08 grįžo
206195 Domas Abakanavičius 1939 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
206196 Jonas Abakanavičius 1904 Akmenės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-20 grįžo
206197 Kazimieras Abakanavičius 1901 Kupiškio nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206198 Klemensas Abakanavičius 1908 Akmenės suėmimas 1948 Komija
206199 Bronė Abakanavičienė 1915 Akmenės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-20 grįžo
206200 Jadvyga Abakanavičienė 1915 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-08 grįžo