LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205751 Kazimieras Pavilonis 1906 Kėdainių suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-29
205752 Vladas Paznokas 1909 Klaipėdos suėmimas 1953 Komija 1955-10-12
205753 Leonas Pažusis 1915 Širvintų suėmimas 1953 Kirovo sr. 1955-06-07 grįžo
205754 Albinas Pečiulis 1931 Jurbarko suėmimas 1953 Čeliabinsko sr. grįžo
205755 Alfonsas Pečiulis 1929 Lazdijų suėmimas 1953 Sverdlovsko sr. grįžo
205756 Petras Pekarskas 1933 Varėnos suėmimas 1953 Leningrado sr. grįžo
205757 Palmyra Peldžiūtė 1931 Širvintų suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-01-21
205758 Ona Pempytė 1928 Jurbarko suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-25
205759 Viktoras Peseckis 1929 Šalčininkų suėmimas 1953 Kursko sr. 1955-10-14
205760 Klemensas Petkelis 1902 Jonavos suėmimas 1953 Lietuva 1954-04-21
205761 Emilija Petkevičiūtė 1932 Telšių suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-18
205762 Bronius Petkus 1916 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva
205763 Alfonsas Petraitis 1894 Panevėžio suėmimas 1953 Kursko sr. 1956-05-24 grįžo
205764 Izabelė Petraitytė 1926 Joniškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-23
205765 Vladas Petralis 1929 Varėnos suėmimas 1953
205766 Alfonsas Leonas Petrauskas 1931 Lazdijų suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-10-27
205767 Leonardas Petrauskas 1929 Raseinių suėmimas 1953 Kazachija grįžo
205768 Bronius Petrikas 1917 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29 grįžo
205769 Ignas Petrikas 1907 Klaipėdos suėmimas 1953 Omsko sr. 1956-08-23
205770 Vladas Petrikas 1914 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29 grįžo
205771 Bronius Petrokas 1924 Panevėžio suėmimas 1953 Kazachija 1958-05-29 grįžo
205772 Bronius Petronis 1922 Anykščių suėmimas 1953 Omsko sr. 1956-07-19
205773 Pranas Petroševičius 1915 Šilutės suėmimas 1953 Omsko sr. 1968-09-07
205774 Jurgis Petrovas 1900 Telšių suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-17
205775 Teresė Petrulytė 1930 Rokiškio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-03-11 grįžo
205776 Juozas Petruškevičius 1930 Prienų suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1956-06-14
205777 Kazys Petruškevičius 1923 Marijampolės suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1956 grįžo
205778 Liudas Pilibaitis 1908 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva
205779 Petras Pilinauskas 1918 Lietuva suėmimas 1953 Lietuva
205780 Alfonsas Pilka 1906 Joniškio suėmimas 1953 Komija 1957-10-29 grįžo
205781 Bolius Pilkis 1922 Kaišiadorių suėmimas 1953 Murmansko sr. 1956-04-24 grįžo
205782 Ona Pilvelytė 1928 Lazdijų suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-30
205783 Ričardas Pimpis 1924 Švenčionių suėmimas 1953 Lietuva
205784 Donatas Pivoras 1908 Kėdainių suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-23
205785 Pranas Plaipa 1933 Klaipėdos suėmimas 1953 Komija 1956-06-20 grįžo
205786 Boleslovas Zenonas Plauska 1934 Kauno suėmimas 1953 Permės sr. 1956-08-04
205787 Juozas Plikynas 1928 Marijampolės suėmimas 1953 Sverdlovsko sr. 1956-07 grįžo
205788 Kazimieras Pocius 1922 Kelmės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29
205789 Mečius Pocius 1930 Šilalės suėmimas 1953 Orenburgo sr. 1956-09-10
205790 Veronika Poplavskaja 1929 Trakų suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-07-13
205791 Juozas Poška 1933 Raseinių suėmimas 1953 Komija 1955-10-21 grįžo
205792 Elena Poškaitė 1930 Plungės tremtis 1953 Tomsko sr. 1956-05-16 grįžo
205793 Juozas Poškus 1929 Plungės suėmimas 1953 Lietuva 1953-09-21
205794 Leonas Poškus 1933 Radviliškio suėmimas 1953 Lietuva
205795 Juozas Postavka 1897 Jonavos suėmimas 1953 Lietuva 1955-07-09
205796 Zelma Prakopienė 1905 Šiaulių suėmimas 1953 Archangelsko sr.
205797 Jonas Pramavičius 1920 suėmimas 1953 Lietuva
205798 Adolfas Pranskus 1934 Vilniaus suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1954-10-26
205799 Petras Pranys 1917 Radviliškio suėmimas 1953 Kirovo sr. 1955-10-11
205800 Birutė Pranytė 1932 Kauno suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-12-26