LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206151 Alfonsa Zikaraitė 1932 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-27
206152 Bronius Žilinskas 1905 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-16
206153 Ignas Žilinskas 1912 Plungės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-19 grįžo
206154 Juozas Žilius 1924 Klaipėdos suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-20
206155 Marijona Žiliūtė 1906 suėmimas 1953 Mordovija 1960-07-11 grįžo
206156 Petras Žilys 1897 Kėdainių suėmimas 1953 Mordovija 1957-12-13
206157 Eleonora Ziniūtė 1932 suėmimas 1953 Lietuva 1953-03-30
206158 Juozas Zinkevičius 1923 Raseinių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29
206159 Kazys Zinkevičius 1916 Kupiškio suėmimas 1953 Kazachija 1958-10-25 grįžo
206160 Emilija Žitkienė 1892 Skuodo suėmimas 1953 Jakutija 1956-05-16
206161 Kazė Žitkutė 1920 Skuodo suėmimas 1953 Jakutija 1956-05-16
206162 Aleksas Žiūkas 1919 Prienų suėmimas 1953 Komija 1956-08-09
206163 Antanas Žiūkas 1931 suėmimas 1953 grįžo
206164 Jonas Žiūkas 1928 Kauno tremtis 1953 Tomsko sr. 1957-09-19 grįžo
206165 Edvardas Žižys 1905 Anykščių suėmimas 1953 Murmansko sr. 1955-03-07
206166 Juozas Žlioba 1901 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-11-26
206167 Kęstutis Boleslovas Znamenskas 1933 suėmimas 1953 Kaliningrado sr. grįžo
206168 Augustinas Zubė 1910 Skuodo suėmimas 1953 Vologdos sr. 1956-05-31 grįžo
206169 Alfonsas Žukas 1908 Kupiškio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-11-04 grįžo
206170 Antanas Žukas 1931 suėmimas 1953 Orenburgo sr. 1954-11-11
206171 Albinas Žukauskas 1912 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-09
206172 Bronislavas Žulys 1923 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-09
206173 Stasys Žulys 1935 Šiaulių suėmimas 1953 Lietuva 1953-11-11
206174 Bronius Zuoza 1908 Kupiškio suėmimas 1953 Komija 1956-06-05 grįžo
206175 Mikas Žutautas 1895 Klaipėdos suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-19
206176 Vytautas Žutautas 1932 Plungės suėmimas 1953 Komija 1956-08-11
206177 Vladislava Zvicevičiūtė 1925 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-29
206178 Juozas Žygas 1919 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-10-23 grįžo
206179 Marijona Žygienė 1919 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-04-28 grįžo
206180 Teofilius Dovydaitis tremtis 1954 mirė tremtyje
206181 Aleksas Etminavičius suėmimas 1954 Komija mirė lageryje
206182 Justinas Gudas 1950 Telšių tremtis 1954 Tomsko sr. 1965 grįžo
206183 Zosė Jankauskienė tremtis 1954 grįžo
206184 Juozas Juška 1895 suėmimas 1954 Chabarovsko kr.
206185 Juozas Norvaiša 1905 Tauragės tremtis 1954 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
206186 Valis Petrauskas 1915 Skuodo tremtis 1954 Krasnojarsko kr. 1958-07-01
206187 Lidija Trautmanienė 1902 tremtis 1954 Tomsko sr. 1958-07-10 negrįžo
206188 Leonas Drąsutis tremtis 1955 Kazachija
206189 Vladas Lapėnas 1931 Biržų tremtis 1955 Tomsko sr. 1958-07-10 grįžo
206190 Vytautas Druktenis tremtis 1956 Krasnojarsko kr. grįžo
206191 Marytė Mickevičiūtė 1950 Varėnos tremtis 1956 Irkutsko sr. grįžo