LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206151 Veronika Zalinkevičienė 1905 Pasvalio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-10-05 grįžo
206152 Stasys Zalinkevičius 1897 Pasvalio suėmimas 1953 Lietuva mirė kalėjime
206153 Jonas Žališauskas 1904 Skuodo suėmimas 1953 Kazachija mirė lageryje
206154 Sigitas Žališkevičius 1932 Vilniaus suėmimas 1953 Krasnojarsko kr. 1956-05-16 grįžo
206155 Marytė Žąsytytė 1915 Šilalės suėmimas 1953 Lietuva 1955
206156 Stasys Žeimavičius 1910 suėmimas 1953 Irkutsko sr.
206157 Stasys Žeimavičius nužudytas 1953 Lietuva nužudytas
206158 Jonas Žemaitis 1909 suėmimas 1953 Maskvos sr.
206159 Antanas Židonis 1914 Kauno suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-12-09
206160 Alfonsa Zikaraitė 1932 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-27
206161 Bronius Žilinskas 1905 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-16
206162 Ignas Žilinskas 1912 Plungės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-19 grįžo
206163 Juozas Žilius 1924 Klaipėdos suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-20
206164 Marijona Žiliūtė 1906 suėmimas 1953 Mordovija 1960-07-11 grįžo
206165 Petras Žilys 1897 Kėdainių suėmimas 1953 Mordovija 1957-12-13
206166 Eleonora Ziniūtė 1932 suėmimas 1953 Lietuva 1953-03-30
206167 Juozas Zinkevičius 1923 Raseinių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29
206168 Kazys Zinkevičius 1916 Kupiškio suėmimas 1953 Kazachija 1958-10-25 grįžo
206169 Emilija Žitkienė 1892 Skuodo suėmimas 1953 Jakutija 1956-05-16
206170 Kazė Žitkutė 1920 Skuodo suėmimas 1953 Jakutija 1956-05-16
206171 Aleksas Žiūkas 1919 Prienų suėmimas 1953 Komija 1956-08-09
206172 Antanas Žiūkas 1931 suėmimas 1953 grįžo
206173 Jonas Žiūkas 1928 Kauno tremtis 1953 Tomsko sr. 1957-09-19 grįžo
206174 Edvardas Žižys 1905 Anykščių suėmimas 1953 Murmansko sr. 1955-03-07
206175 Juozas Žlioba 1901 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-11-26
206176 Kęstutis Boleslovas Znamenskas 1933 suėmimas 1953 Kaliningrado sr. grįžo
206177 Augustinas Zubė 1910 Skuodo suėmimas 1953 Vologdos sr. 1956-05-31 grįžo
206178 Alfonsas Žukas 1908 Kupiškio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-11-04 grįžo
206179 Antanas Žukas 1931 suėmimas 1953 Orenburgo sr. 1954-11-11
206180 Albinas Žukauskas 1912 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-09
206181 Bronislavas Žulys 1923 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-09
206182 Stasys Žulys 1935 Šiaulių suėmimas 1953 Lietuva 1953-11-11
206183 Bronius Zuoza 1908 Kupiškio suėmimas 1953 Komija 1956-06-05 grįžo
206184 Mikas Žutautas 1895 Klaipėdos suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-19
206185 Vytautas Žutautas 1932 Plungės suėmimas 1953 Komija 1956-08-11
206186 Vladislava Zvicevičiūtė 1925 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-29
206187 Juozas Žygas 1919 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-10-23 grįžo
206188 Marijona Žygienė 1919 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-04-28 grįžo
206189 Teofilius Dovydaitis tremtis 1954 mirė tremtyje
206190 Aleksas Etminavičius suėmimas 1954 Komija mirė lageryje
206191 Justinas Gudas 1950 Telšių tremtis 1954 Tomsko sr. 1965 grįžo
206192 Zosė Jankauskienė tremtis 1954 grįžo
206193 Juozas Juška 1895 suėmimas 1954 Chabarovsko kr.
206194 Juozas Norvaiša 1905 Tauragės tremtis 1954 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
206195 Valis Petrauskas 1915 Skuodo tremtis 1954 Krasnojarsko kr. 1958-07-01
206196 Lidija Trautmanienė 1902 tremtis 1954 Tomsko sr. 1958-07-10 negrįžo
206197 Leonas Drąsutis tremtis 1955 Kazachija
206198 Vladas Lapėnas 1931 Biržų tremtis 1955 Tomsko sr. 1958-07-10 grįžo
206199 Vytautas Druktenis tremtis 1956 Krasnojarsko kr. grįžo
206200 Marytė Mickevičiūtė 1950 Varėnos tremtis 1956 Irkutsko sr. grįžo