LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Dubravlagas LP

Rajonas: Zubova Polianos

Kraštas/respublika: Mordovijos ASSR

Valstybė: RSFSR