LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Mezencevas

Rajonas: Blagoveščenkos

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR