LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kokšai

Rajonas: Griaznuchos (d.Sovetskojės)

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 Kokšai (rus. Кокши) – kaimas Griaznuchos (nuo 1960 m. Sovetskojės) rajone, 15 km į šiaurės rytus nuo rajono centro ir apie 25 km į pietryčius nuo Bijsko, netoli Kokšos ir Katunės upių santakos. Kaimas įkurtas XIX a. pradžioje. 1926 m. čia gyveno apie 4 tūkst. gyventojų, daugiausia rusų, XIX a. į Kokšų apylinkės atsikėlusių iš vakarinių Rusijos gubernijų.

Lietuviai tremtiniai į Kokšus atvežti 1941 m. liepą. Iš viso čia galėjo patekti apie 40 tremtinių, daugiausia – mokytojų ir valstiečių šeimų iš Ukmergės, Molėtų, Širvintų ir Lazdijų rajonų. Beveik pusė Kokšų tremtinių (19 asmenų) buvo nepilnamečiai, 11 iš jų - jaunesni nei 10 metų. 1942 m. į Kokšus atvežta ir keletas Pavolgio vokiečių šeimų. Dauguma Kokšų tremtinių dirbo miško pramonės kombinate. Žiemą kirsdavo miškus arba ruošdavo malkas. Kai kurios lietuvės moterys dirbo Kokšų plytinėje ir vilnų karšykloje.

1942 m. vasarą daugiau nei pusė Kokšų tremtinių (apie 20 žmonių) išvežta į Turuktos gyvenvietę, Lenskio rajone, pietinėje Jakutijos dalyje. Keletas tremtinių išvežta į Bykovo gyvenvietę, Buluno rajone, Jakutijos šiaurėje. 1947 m. rudenį visi Kokšuose likę gyventi tremtiniai (apie 14 asmenų) ryžosi bėgti iš tremties vietos į Lietuvą. 5 iš jų suimti Lietuvoje ir po kalinimo grąžinti į tremtį Altajaus krašte.

XX a. antrojoje pusėje Kokšų gyvenvietė sunyko. Didesnė dalis gyventojų persikėlė į Bijską ar kitus Altajaus krašto miestus. Šiuo metu Kokšuose gyvenama.

Kapinės.1941–1943 m. tremtyje Kokšuose mirė 4 lietuviai. Visi mirusieji palaidoti bendrose kaimo kapinėse. Apie kapų būklę duomenų nėra