LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Penkiasdešimt pirmasis (51) sovch.

Rajonas: Kamenskio

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR