LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Južnyj (Dvidešimt ketvirtasis (24) punktas)

Rajonas: Kosichos

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR