LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Krasilovas

Rajonas: Kosichos

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR