LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Rodinas

Rajonas: Rodino

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR