LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Boljšoj Kokujus

Rajonas: Talmenkos

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR