LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Odonas, Ikejaus, Irkutsko sr., RSFSR