LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Korsakovas (d. Korsukovas), Kačiugo, Irkutsko sr., RSFSR