LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Porogas , Nižneudinsko, Irkutsko sr., RSFSR