LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Trakt Užetas, Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR