LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Biriusa , Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR