LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Solianaja, Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR