LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Boljše Žilkinas (kiaulininkystės centrinė sodyba, Kirovo kol.), Usolskio, Irkutsko sr., RSFSR