LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jagatai , Usolskio, Irkutsko sr., RSFSR