LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kimiltejus (Kimeltejus, Karymskas) , Zimos, Irkutsko sr., RSFSR