LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kimiltejus (Kimeltejus, Karymskas) , Zimos, Irkutsko sr., RSFSR