LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bulūnas, Bulūnskio, Jakutijos ASSR, RSFSR